Home > Sources of funding

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Biedrības „Dzīve bez glutēna” kapacitātes stiprināšana ar celiakiju slimo bērnu interešu aizstāvības procesos

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.2.2.2. sub-measure "Administrative Capacity Building of NGOs"

Search projects
Projekta ietvaros celiakijas pacientu biedrība „Dzīve bez glutēna” stiprinās savu kapacitāti, pārņemot Somijas Celiakijas biedrības pieredzi ar mērķi izveidot diētiskās bezglutēna ēdināšanas standartu Latvijas izglītības iestādēm, kas tādējādi varēs pielāgoties bērnu ar celiakiju* īpašām vajadzībām. Projekta ietvaros biedrības biedri piedalīsies pieredzes apmaiņas braucienā uz Tamperi (Somija), lai klātienē iepazītos ar bezglutēna ēdināšanas standartu un tehnisko noteikumu pielietošanu praksē bērnu dārzos un skolās, ka arī lai iegūtu informāciju par bezglutēna ēdināšanas tiesiskiem aspektiem no Somijas Celiakijas biedrības kolēģiem un Somijas pārtikas kontroles iestādes „Evira”. Paralēli tiks izpētīta celiakijas bērnu pastāvoša ēdināšanas kārtība Latvijas izglītības iestādēs, un kopējā ekspertu konferencē tiks izsecināts, kā Latvijas apstākļiem piemērot ES attīstītāko valstu diētiskās ēdināšanas standartus. Projekta gala rezultātā LR Veselības ministrijai tiks iesniegts bezglutēna ēdināšanas standarta projekts Latvijas izglītības iestādēm.

Project results: Projekta mērķis - nostiprināt biedrības „Dzīve bez glutēna” kapacitāti dalībai valsts lēmumu pieņemšanas procesos, lai nodrošinātu bezglutēna ēdināšanas pieejamību ar celiakiju slimiem bērniem Latvijas izglītības iestādes - sasniegts: biedrības biedri un vadītāji ieguva gan teorētiskās, gan praktiskās zināšanas un iemaņas par to, kā var ietekmēt lēmumu pieņemšanas procesus, Projektā biedrības biedri piedalījās pieredzes apmaiņas braucienā uz Tamperi (Somija), lai klātienē iepazītos ar bezglutēna ēdināšanas standartu un tehnisko noteikumu pielietošanu praksē bērnu dārzos un skolās, ka arī lai iegūtu informāciju par bezglutēna ēdināšanas tiesiskiem aspektiem no Somijas Celiakijas biedrības kolēģiem. Paralēli tika organizēta aptauja un izpētīta celiakijas bērnu pastāvoša ēdināšanas kārtība Latvijas izglītības iestādēs, sagatavots pētījums "Bezglutēna diētas nodrošināšana bērniem ar celiakiju vispārizglītojošo skolu un pirmsskolas izglītības iestādēs", izstrādāts Bezglutēna ēdināšanas standarts Latvijas izglītības iestādēm, kas tika iesniegts LR Veselības ministrijai un kas faktiski ir gatavs risinājums, lai skolās likumīgi un droši varētu nodrošināt speciālo ēdienu bērniem ar celiakiju. Ar projekta rezultātiem tika iepazīstināti interesenti un eksperti konferencē par bezglutēna ēdināšanu.
Legal status of Project Promoter: Association/Foundation
Region: Whole Latvia
Last change: 2014-02-28
ESF Funding: 22 657.28 EUR / 15 923.63 LVL;
  • ESF Funding: 20 860.56 EUR / 14 660.89 LVL;
  • ESF private funding: 1 796.72 EUR / 1 262.74 LVL;
Total ESF spent: 22 657.28 EUR / 15 923.63 LVL;
  • ESF spent: 20 860.56 EUR / 14 660.89 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 1 796.72 EUR / 1 262.74 LVL;
Project number: 1DP/1.5.2.2.2/12/APIA/SIF/156
Project Promoter: Biedrība "Dzīve bez glutēna"
Start date of project: 01.04.2013.
Project finish date: 30.11.2013.
Legal address: Priežu iela 2, Baloži, Ķekavas novads, LV-2112
Phone: 28629594
Fax: -
www: http://www.dzivebezglutena.lv
Status: Pabeigts