sif-jauns-kras


Mājas elpa Latvijā

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: Latvijas NVO fonda programma sabiedrības saliedēšanai “Ārpusskolas pasākumu programma” 2013

Поиск проектовBce примеры хорошей практики

Starptautiskā integrācijas projektā tiek iesaistītas Latvijas skolas no visiem reģioniem. Tiek iesaistītas skolas no Rīgas , Kuldīgas, Dobeles, Mazsalacas, Carnikasvas un Preiļiem. Konkursa laikā tiek izvēlēti katras skolas 5 labākie skolēni, kuri kā balvu iegūst tiesības piedalīties vasaras nometnē. Skolas izvēlas labākos skolēnus, pamatojoties uz mācību, rezultātiem, dalības dažādās skolas un ārpusskolas aktivitātēs. Konkursa ietvaros katrs nometnes dalībnieks sagatavo atraktīvu prezentāciju par savu reģionu, novadu, pilsētu, skolu. Šie darbi tiks prezentēti nometņu pasākumā „Ceļojam pa Latviju"!

Dobeli, Kuldīgu un Rīgu pārstāv 6 skolēni no katras skolas, 3 skolas pārstāvjiem ir iespēja izvēlēties doties uz nometni Mazsalacā „LEM- Latvijas elpa Mazsalacā", 3 skolas pārstāvjiem uz nometni Carnikavā „LEC- Latvijas elpa Carnikavā". Nometni pārstāvēs arī ārvalstu latvieši no Igaunijas, Krievijas, Baltkrievijas un Norvēģijas. Visiem nometnes dalībniekiem būs iespēja izzināt Rīgu atraktīvā ekskursijā „Iepazīsti Rīgu", kā arī Rīgas Latviešu biedrības namu.

Projekta kopējais mērķis:

Veicināt diasporas bērnu saiknes stiprināšanu ar Latviju, bērnu un jauniešu pilsonisko un demokrātisko līdzdalību, stiprināt nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību stiprinot bērnu un jauniešu valstisko piederību.

Projekta mērķa grupa:

 • Latvijas skolēni,
 • diasporas bērni un jaunieši

Projekta galvenās aktivitātes:

 • Konkurss –„Labākais skolā"
 • Ekskursija – „Iepazīsti Rīgu"
 • Radošās vasaras nometnes „LEM - Latvijas elpa Mazsalacā" un „LEC- Latvijas elpa Carnikavā"

Īstenojot projektu tiks sasniegti rezultāti:

 • iesaistīti 80 dalībnieki
 • organizēti ārpusskolas pasākumi Latvijas un diasporas bērniem, jauniešiem, īstenojot diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu kopīgu darbošanos
 • īstenota diasporas bērnu un jauniešu latviešu valodas apmācība, prasmju attīstība
 • stiprināta bērnu un jauniešu nacionālo identitāte, sociālās atmiņas attīstība
 • vienoti darbojoties radošajās darbnīcās, citās aktivitātēs, nodrošināta labvēlīga vide diasporas un Latvijā dzīvojošo bērnu un jauniešu pozitīvai saskarsmei, tā veicinot Latvijas valstspiederīgo atgriešanos savā dzimtenē
 • Veicinātas diasporas bērnu un jauniešu zināšanas un izpratne par Latviju, tās kultūru, dzīvi un iespējām dažādās dzīves jomās, veicinot atgriešanās procesus un pilsoniskās sabiedrības stiprināšanu

Galvenais sasniegums projektā - visiem kopā stiprināta sava valstiskā piederība, veicinot sociālās atmiņas attīstību.

Video: Ārpusskolas pasākumu programma (2013) Projekts "Mājas elpa Latvijā"

Правовой статус получателя: общество/учредительство
предоставил финансирование: 11 400,00 LVL / 16 220.74 EUR
Исполнитель проекта: Biedrība "Rīgas Latviešu biedrība"