Home > European Social Fund 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Qu[..] > „Ar komercdarbību saistīto Latvijas Investīciju un[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


„Ar komercdarbību saistīto Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana – integrēšana elektroniskā vidē”

Extended view
Source of Funding: European Social Fund 2007-2013
Program: ESF 1.5.1.3.2. sub-measure "Improvement of Quality of Public Services at the National, Regional and Local Level"

Search projects
Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) publisko ar komercdarbību saistīto pakalpojumu „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem„ (turpmāk – pakalpojumi) sniegšanu elektroniskā veidā visā Latvijas teritorijā. Projekta ietvaros tiks saturiski papildināta LIAA mājas lapa www.liaa.gov.lv izstrādājot: - izglītojoša interaktīva elektroniskā materiāla „Uzņēmēja rokasgrāmata”, kurš būs elektroniski pieejams LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Uzņēmējdarbības ABC”; - izglītojošu interaktīvu elektronisko materiālu „Eksporta uzsākšanas ceļvedis prioritārajos tirgos - Skandināvija, Vācija, Krievija”, kas tiks ievietots LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Uzņēmējdarbības ABC” un „Eksportētājiem” un izdots CD formātā. Projekta aktualitāte ir tiešā veidā saistīta ar šī brīža ekonomisko situāciju, kurā ir būtiski stimulēt jaunu darba vietu radīšanu, kā arī palielināt valsts budžeta ieņēmumus no valstī veiktās uzņēmējdarbības, ko ir iespējams panākt, radot jaunus un attīstot jau esošos uzņēmumus, kā arī veicinot to ieiešanu ārvalstu tirgos, tādejādi palielinot eksporta pieaugumu valstī kopumā. Līdz ar to uzņēmējiem ir jānodrošina labvēlīga vide komercdarbības veikšanai, t.sk. vienuviet ērti pieejama informācija par uzņēmuma attīstīšanas, paplašināšanas iespējām. Tā kā LIAA sniegtie publiskie pakalpojumi ir „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem”, tad projekta rezultātā tiks uzlabota un paplašināta LIAA pakalpojumu sniegšana, piedāvājot jaunus saturiski aktuālus elektroniskos (informācija LIAA mājaslapā un CD formātā) materiālus, kas būs pieejami jebkurā laikā visā Latvijas teritorijā. Izveidotie elektroniskie materiāli sniegs informatīvu atbalstu Latvijas esošajiem un topošajiem uzņēmumiem, izglītojot tos par uzņēmējdarbības attīstībai būtiskiem jautājumiem, šādā veidā paaugstinot to konkurētspēju vietējā un starptautiskā mērogā. Projekta īstenošanu nodrošinās LIAA laika posmā no 01.04.2013 – 31.10.2013.

Project results: Projekta rezultātā nodrošināta efektīva un sabiedrības vajadzībām atbilstoša LIAA publisko ar komercdarbību saistīto pakalpojumu „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem” sniegšana elektroniskā vidē visā Latvijas teritorijā. Izstrādātie materiāli "Uzņēmēja rokasgrāmata" un „Eksporta uzsākšanas ceļvedis prioritārajos tirgos - Skandināvija, Vācija, Krievija” nodrošina informācijas pieejamību jebkurā vietā Latvijā, neatkarīgi no klienta vecuma, veselības stāvokļa vai citiem apstākļiem. Jebkurš klients sev ērtā un izdevīgā laikā var piekļūt izstrādātajam materiāla un iegūt nepieciešamo informāciju. Informācija ir pieejama ērtā un pārskatāmā veidā interneta mājas lapā www.liaa.gov.lv, kas būtiski atvieglo esošo un topošo uzņēmēju darbu, kā arī palielina viņu konkurētspēju.
Legal status of Project Promoter: Valsts aģentūra
Region: Whole Latvia
Last change: 2014-02-12
ESF Funding: 25 721.82 EUR / 18 077.40 LVL;
  • ESF Funding: 21 863.55 EUR / 15 365.79 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 3 858.27 EUR / 2 711.61 LVL;
Total ESF spent: 25 721.82 EUR / 18 077.40 LVL;
  • ESF spent: 21 863.55 EUR / 15 365.79 LVL;
  • ESF spent, private: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Project number: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/032
Project Promoter: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Start date of project: 01.05.2013.
Project finish date: 30.11.2013.
Legal address: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Phone: 67039457
Fax: 67039401
www: http://www.liaa.gov.lv
Status: Pabeigts