Начало > Источники финансирования

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


„Ar komercdarbību saistīto Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras sniegto pakalpojumu kvalitātes uzlabošana – integrēšana elektroniskā vidē”

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Европейский Cоциальный фонд 2007-2013
Программа: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Поиск проектов
Projekta mērķis ir nodrošināt efektīvu un sabiedrības vajadzībām atbilstošu Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras (turpmāk – LIAA) publisko ar komercdarbību saistīto pakalpojumu „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem„ (turpmāk – pakalpojumi) sniegšanu elektroniskā veidā visā Latvijas teritorijā. Projekta ietvaros tiks saturiski papildināta LIAA mājas lapa www.liaa.gov.lv izstrādājot: - izglītojoša interaktīva elektroniskā materiāla „Uzņēmēja rokasgrāmata”, kurš būs elektroniski pieejams LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Uzņēmējdarbības ABC”; - izglītojošu interaktīvu elektronisko materiālu „Eksporta uzsākšanas ceļvedis prioritārajos tirgos - Skandināvija, Vācija, Krievija”, kas tiks ievietots LIAA mājas lapas www.liaa.gov.lv sadaļā „Uzņēmējdarbības ABC” un „Eksportētājiem” un izdots CD formātā. Projekta aktualitāte ir tiešā veidā saistīta ar šī brīža ekonomisko situāciju, kurā ir būtiski stimulēt jaunu darba vietu radīšanu, kā arī palielināt valsts budžeta ieņēmumus no valstī veiktās uzņēmējdarbības, ko ir iespējams panākt, radot jaunus un attīstot jau esošos uzņēmumus, kā arī veicinot to ieiešanu ārvalstu tirgos, tādejādi palielinot eksporta pieaugumu valstī kopumā. Līdz ar to uzņēmējiem ir jānodrošina labvēlīga vide komercdarbības veikšanai, t.sk. vienuviet ērti pieejama informācija par uzņēmuma attīstīšanas, paplašināšanas iespējām. Tā kā LIAA sniegtie publiskie pakalpojumi ir „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem”, tad projekta rezultātā tiks uzlabota un paplašināta LIAA pakalpojumu sniegšana, piedāvājot jaunus saturiski aktuālus elektroniskos (informācija LIAA mājaslapā un CD formātā) materiālus, kas būs pieejami jebkurā laikā visā Latvijas teritorijā. Izveidotie elektroniskie materiāli sniegs informatīvu atbalstu Latvijas esošajiem un topošajiem uzņēmumiem, izglītojot tos par uzņēmējdarbības attīstībai būtiskiem jautājumiem, šādā veidā paaugstinot to konkurētspēju vietējā un starptautiskā mērogā. Projekta īstenošanu nodrošinās LIAA laika posmā no 01.04.2013 – 31.10.2013.

Результаты проекта: Projekta rezultātā nodrošināta efektīva un sabiedrības vajadzībām atbilstoša LIAA publisko ar komercdarbību saistīto pakalpojumu „Informācijas sniegšana par uzņēmējdarbības uzsākšanu” un „Informācija un konsultācijas par ārējās tirdzniecības jautājumiem” sniegšana elektroniskā vidē visā Latvijas teritorijā. Izstrādātie materiāli "Uzņēmēja rokasgrāmata" un „Eksporta uzsākšanas ceļvedis prioritārajos tirgos - Skandināvija, Vācija, Krievija” nodrošina informācijas pieejamību jebkurā vietā Latvijā, neatkarīgi no klienta vecuma, veselības stāvokļa vai citiem apstākļiem. Jebkurš klients sev ērtā un izdevīgā laikā var piekļūt izstrādātajam materiāla un iegūt nepieciešamo informāciju. Informācija ir pieejama ērtā un pārskatāmā veidā interneta mājas lapā www.liaa.gov.lv, kas būtiski atvieglo esošo un topošo uzņēmēju darbu, kā arī palielina viņu konkurētspēju.
Правовой статус получателя: Valsts aģentūra
Регионы: Visa Latvija
Последние изменения: 2014-02-12
ESF финансирование: 25 721.82 EUR / 18 077.40 LVL;
  • ESF финансирование: 21 863.55 EUR / 15 365.79 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 3 858.27 EUR / 2 711.61 LVL;
ESF награждено: 25 721.82 EUR / 18 077.40 LVL;
  • ESF награждено: 21 863.55 EUR / 15 365.79 LVL;
  • ESF награждено, частное: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • ESF_PUBLISKAIS: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Номер проекта: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/032
Исполнитель проекта: Latvijas Investīciju un attīstības aģentūra
Дата начала проекта: 01.05.2013.
Дата окончания проекта: 30.11.2013.
Юридический адрес: Pērses iela 2, Rīga, LV-1442
Tелефон: 67039457
Факс: 67039401
www: http://www.liaa.gov.lv
Cтатус: проект осуществлён