Drukāt |

Sākums > Finansējuma avoti > Eiropas Sociālais fonds 2007-2013 > ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpoju[..] > Ielūgumu un izsaukumu apstiprināšanas nodrošināšan[..]

esf-vk-sif-es-jauns

Šī mājas lapas sadaļa veidota ar Eiropas Savienības Sociālā fonda finansiālu atbalstu. Par mājas lapas sadaļas saturu atbild Sabiedrības integrācijas fonds.


Ielūgumu un izsaukumu apstiprināšanas nodrošināšana trešo valstu pilsoņu uzaicināšanai sakarā ar nodarbinātību un uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniegšanas pakalpojuma kvalitatīva sniegšana Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Eiropas Sociālais fonds 2007-2013
Programma: ESF 1.5.1.3.2. apakšaktivitāte “Publisko pakalpojumu kvalitātes paaugstināšana valsts, reģionālā un vietējā līmenī"

Meklēt projektus
2010.gada 1.jūlijā Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē (turpmāk- PMLP) tika ieviests vienas pieturas aģentūras princips trešo valstu pilsoņu uzaicināšanai saskaņā ar nodarbinātību. Tas ietver darba izsaukuma un ielūguma vīzas pieprasīšanai vai izsaukuma uzturēšanās atļaujas pieprasīšanai apvienošanu vienā procesā un noformēšanu vienā iestādē - PMLP. Ar šī projekta palīdzību plānots pilnveidot šī pakalpojuma kvalitatīvāku sniegšanu. Lai visi PMLP darbinieki, kuru darbs ir saistīts ar ielūgumu un izsaukumu apstiprināšanu, vīzu, uzturēšanās un darba atļauju izsniegšanu, vienādi izprastu savus pienākumus un balstītos uz vienotu pieeju jautājumu risināšanai, vispirms ar eksperta izstrādātās anketas palīdzību tiks noskaidrots pašreizējais darbinieku zināšanu līmenis. Darbinieku zināšanu pārbaudei tiks izveidots tests, kas tiks ievietots PMLP iekšējā mājas lapā. Ekspertu darba grupa aktualizēs procesu aprakstus, par kuru pielietojumu kopumā tiks apmācīti 100 PMLP darbinieki no centrālajām un teritoriālajām nodaļām. Pēc apmācībām tiks organizēta situāciju spēle un ar anketas palīdzību veikta atkārtota zināšanu pārbaude, kas ļaus novērtēt apmācību efektivitāti. Aktualizētie procedūru apraksti tiks ievietoti PMLP iekšējā mājas lapā un ievietoti ērti lietojamās mapēs, līdz ar to veicinot vienādu pieeju kvalitatīvai pakalpojuma sniegšanai visās PMLP filiālēs. Projekta ietvaros tiks izstrādāts arī informatīvs buklets par šāda pakalpojuma sniegšanu, kas domāts trešo valstu pilsoņiem un darba devējiem, kas nodarbina trešo valstu pilsoņus. Projekta īstenošanas ilgums - 7 mēneši.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - nodrošināt ielūguma un izsaukuma apstiprināšanu trešo valstu pilsoņu uzaicināšanai sakarā ar nodarbinātību, kā arī uzturēšanās atļauju un darba atļauju izsniegšanas pakalpojuma kvalitatīvu sniegšanu Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldē, ir sasniegts. Tika izveidota ekspertu darba grupa procesu aprakstu izstrādei un testēšanai; izstrādātas anketas, ar kuru palīdzību noskaidrots darbinieku zināšanu līmenis par sniedzamo pakalpojumu, īstenoti pieredzes apmaiņas braucieni uz Lietuvas un Somijas valsts pārvaldes iestādēm; veiktas apmācības par procesu aprakstu izmantošanu. Projekta laikā izstrādātie procesu apraksti ir ievietoti PMLP iekšējā mājaslapā un izsniegti darbiniekiem lietošanai iespiestā formātā, līdz ar to veicinot vienādu pieeju kvalitatīva pakalpojuma sniegšanai.
Īstenotāja statuss: valsts pārvaldes iestāde
Reģioni: Visa Latvija
Pēdējā grozījuma datums: 2013-12-28
Projekta kopējais finansējums: 17 302.12 EUR / 12 160.00 LVL;
  • Projekta ES fonda finansējuma apjoms: 14 706.80 EUR / 10 336.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 2 595.32 EUR / 1 824.00 LVL;
Kopējais izlietotais finansējums: 17 302.11 EUR / 12 159.99 LVL;
  • Projekta finansējuma saņēmējam izmaksātais finansējums: 14 706.80 EUR / 10 336.00 LVL;
  • Privātais izlietotais finansējums: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
  • Projekta nacionālā publiskā finansējuma apjoms: 0.00 EUR / 0.00 LVL;
Projekta numurs: 1DP/1.5.1.3.2/09/APIA/SIF/033
Projekta īstenotājs: Latvijas Republikas Iekšlietu ministrijas Pilsonības un migrācijas lietu pārvalde
Uzsākšanas datums: 01.04.2013.
Pabeigšanas datums: 31.10.2013.
Juridiskā adrese: Čiekurkalna 1.līnija 1, k-3, Rīga, LV-1026
Telefons: 67219183
Fakss: 67829825
WWW adrese: http://www.pmlp.gov.lv
Statuss: Pabeigts
 


Drukāšanas datums: 15.04.21