Начало

eez-2009  grafiskais elements


Atkarīgais: de jure un de facto

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Финансовый инструмент ЕЭЗ 2009-2014
Программа: Программа поддержки деятельности НГО (2009-2014)

Поиск проектов
Darbības programmas mērķis apzināt un aktualizēt atkarīgo cilvēku, kuri ir pabeiguši rehabilitācijas programmas, tiešu un netiešu diskrimināciju darba tirgū, iesaistot šajā procesā nevalstiskās organizācijas, valsts institūcijas un sabiedrību kopumā, kā arī stiprināt institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, apvienojot sadarbības tīklā organizācijas, kas nodarbojas ar atkarīgo resocializāciju ar mērķi aizstāvēt atkarīgo tiesības. Organizācijas līmenī paredzēts palielināt iesaistīto brīvprātīgo darbinieku skaitu, paaugstināt to kompetenci darbā ar atkarīgajiem.
Darbības programma tiks īstenota Rīgā, sociāli karitatīvajā centrā „Betlēmes žēlsirdības mājā”, koordinējot sabiedrību ar organizācijām un iestādēm visā Latvijā.
Galvenie programmas pasākumi ietver kontakttelefona ierīkošanu atkarīgo diskriminācijas gadījumu analīzei, dalību likumdošanas priekšlikumu izstrādē Darba likuma grozījumiem par atkarīgo, kuri izgājuši rehabilitācijas programmas, diskrimināciju, sadarbības tīkla izveidi starp visām organizācijām, kas nodarbojas ar atkarīgo jautājumiem visā Latvijā, brīvprātīgo apmācības, organizācijas mājas lapas izstrādi un projekta publicitātes pasākumus.
Projektā plānotie rezultāti ir apzināta atkarīgo diskriminācijas problemātika, nodrošinātas plašākas iespējas informācijas apmaiņai un pārstāvniecībai nacionālā līmenī. Veicināts brīvprātīgo darbinieku kompetences pieaugums, kā arī sabiedrības un partneru informētība par mērķgrupas vajadzībām.

Результаты проекта: Projekta mērķis - apzināt un aktualizēt atkarīgo cilvēku, kuri ir pabeiguši rehabilitācijas programmu, tiešu un netiešu diskrimināciju darba tirgū, sociālās drošības, publisko pakalpojumu un preču pieejamībā, iesaistot šajā procesā nevalstiskās organizācijas, valsts institūcijas un sabiedrību kopumā. Stiprināt atkarīgo diskriminācijas apzināšanas institucionālo un cilvēkresursu kapacitāti, apvienojot sadarbības tīklā organizācijas, kas nodarbojas ar atkarīgo resocializāciju ar mērķi aizstāvēt atkarīgo tiesības. Tādējādi, nacionālā līmenī tiks pārstāvēta atkarīgo diskriminācijas problēma, kas savukārt dos iespēju piedalīties rīcībpolitikas veidošanā. Organizācijas līmenī palielināt iesaistīto brīvprātīgo darbinieku skaitu, paaugstināt to kompetenci darbā ar atkarīgajiem,veicot brīvprātīgo apmācības.
Mērķgrupa: 17 NVO, 12 NVO dalībnieki (2 darbinieki, 10 brīvprātīgie), 100 atkarīgās personas, 100 līdzatkarīgās personas, 8 uzņēmēji
Projekta īstenošanas vieta: Rīga
Galvenie projekta rezultāti:
Projekta rezultātā izveidots konsultatīvais kabinets un konsultatīvā telefona līnija, izplatītas 550 anketas, sniegtas 213 konsultācijas telefoniski un 170 klātienē, izstrādāti priekšlikumi Darba likuma grozījumiem. Izveidots reģionālais rehabilitācijas centrs Betlēmes žēlsirdības māja laukos (Olainē), parakstīta vienošanās par reģionālā rehabilitācijas centra izveidi Daugavpilī (Grīvā). 7-9 brīvprātīgie ir guvuši iespēju apmeklēt psihologa vadītas supervīzijas apmēram 200 stundu apjomā par atkarību jautājumiem un problēmām, vairāk kā 100 stundu apjomā apmeklēt individuālās psihologa konsultācijas.
Projekta gaitā izstrādāts un izdots organizācijas darbību un projektu aprakstošs buklets latviešu un krievu valodā (500 gab), kas izplatīts caur sociālajiem dienestiem un NVO, kas darbojas atkarīgo un līdzatkarīgo auditorijās, 150 pildspalvas ar informāciju par konsultatīvo telefonu, 50 plakāti. Noorganizēti 2 semināri, 1 konference (kopā vairā kā 100 dalībnieki).
Projekts ir veicinājis aktīvas pilsoniskas līdzdalība attīstību, veicinot NVO sadarbības tīkla izveidi, iesaistot NVO darbībā jaunus biedrus un brīvprātīgos. Ar publicitātes pasākumu palīdzību sabiedrības uzmanība pievērsta atkarīgo personu faktiskās diskriminācijas gadījumiem.

Финансирование предоставлено в рамках финансового инструмента Европейской экономической зоны
Номер и название программы: "LV03 „Фонд НГО"

Номер проекта: 2012.EEZ/DAP/MIC/072
Дата утверждения проекта: 20.06.2013.
Дата заключения проектного договора: 13.08.2013.
Статус проекта: проект осуществлён
Название получателя софинансирования: Nodibinājums "Nova vita"
Статус получателя софинансирования: общество/учредительство
Место осуществления проекта: Rīga
Регион(ы) осуществления проекта: Rīgas reģions
Время осуществления проекта в месяцах: 30
Общие приемлемые расходы (Софинансирование программы и самофинансирование получателя софинансирования): 49800.51 EUR / 35 000.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансирования ЕЭЗ - 95%): 42579.44 EUR / 29 925.00 LVL;
Софинансирование проекта, утверждённое программой (часть софинансируемая государственным бюджетом - 5%): 2241.02 EUR / 1 575.00 LVL;
Самофинансирование получателя софинансирования: 4980.05 EUR / 3 500.00 LVL;
Юридическии адрес: Katoļu iela 14, Rīga, LV-1003
Номер тел.: 29221901
Факс: -
Е-почта: Этот e-mail адрес защищен от спам-ботов, для его просмотра у Вас должен быть включен Javascript
Домашняя страница: 29221901

Ссылка на домашнюю страницу Управляющего учреждения финансового инструмента ЕЭЗ в Латвии: www.eeagrants.lv
Ссылка на домашнюю страницу Бюро финансового инструмента ЕЭЗ: www.eeagrants.org