Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Agrīnās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadz[..]

eez-2009  grafiskais elements


Agrīnās attīstības centrs bērniem ar īpašām vajadzībām

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis: Veicināt bērnu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, izveidojot agrīnas attīstības programmu, stimulējot komunikācijas un izziņas spējas, mazināt sociālo atstumtību, palīdzot sagatavoties skolai.
Mērķa grupas:
20 pirmsskolas vecuma bērni ar cerebrālo trieku (CT) un autiska spektra traucējumiem, viņu ģimenes.
20 bērni ar invaliditāti Islandē.
Netiešā mērķa grupa- 500 bērni ar invaliditāti visos Latvijas reģionos.
Projektu īstenos: tiešajai mērķa grupai- Rehabilitācijas centrs „Mēs esam līdzās” (BRC MEL), Īslandē- CT biedrībā. Netiešajai mērķa grupai – visi Latvijas reģioni.
Galvenās aktivitātes-
1. Projekta vadība, uzraudzība, publicitāte,
2. Mērķa grupas atlase, sociālās rehabilitācijas plāna izstrāde, realizācija,
3. IT programmatūras izveide, tās aprobācija BRC MEL un Islandes CT biedrībā,
4. Sensorās integrācijas programmas izveide,
5. Vides adaptācija, pacēlāja ierīkošana BRC MEL,
6. Latvijas speciālistu un vecāku apmācība.
Plānotie rezultāti:
1. Invaliditātes seku mazināšana, bērni tiks sagatavoti dalībai skolā.
2. Izstrādāta inovatīva, interaktīvu spēļu – testu sistēma attīstības līmeņa, izaugsmes progresa novērtēšanai un attīstības stimulēšanai. Tā atradīsies Rīgas domes IT serverī, pieejama jebkuram datoram ar pārlūkprogrammu, kas atbalsta HTML5 standartu.
Tās lietošanai apmācīti pedagogi, logopēdi un vecāki no visas Latvijas.
3. Organizēta starptautiska konference par bērnu invaliditātes jautājumiem.
4. Veikta vides adaptācija, 40 m2 renovācija.
Sadarbības partneri: Islandes CT biedrība, Solveiga Sigurdardottira , Rīgas domes Labklājības departaments

Projekta rezultāti: Projekta mērķis - veicināt sociālās atstumtības riskam pakļauto bērnu ar invaliditāti integrāciju sabiedrībā, agrīni stimulējot komunikācijas un izziņas spējas, ka arī mazināt viņu sociālo atstumtību, palīdzot sagatavoties skolai.


Projekta ietvaros bērniem ar invaliditāti tika nodrošinātas nodarbības, kuras stimulēja komunikāciju un izziņas spējas. Pielietotas tika gan tradicionālās metodes, gan alternatīvās komunikācijas metodes. Bērni, kuri bija sasnieguši skolas vecumu, uzsāka mācības vispārizglītojošā skolā.
Projekta īstenošanas vieta: Latvija, Īslande.
Projekta tiešā mērķgrupa:
- 20 bērni - personas ar invaliditāti (11 zēni, 9 meitenes)


- 50 biedri


- 20 darbinieki


- 15 brīvprātīgie (80 sievietes, 5 vīrieši)


Netiešā mērķgrupa


- 500 personas ar invaliditāti


- 400 konferences dalībnieki


- 201 speciālis ( logopēdi un speiciālie pedagogi) un 20 bērnu vecāki interaktīvo apmācības semināru dalībnieki
Projekta īstenošanas vieta: Latvija, Islande.
Projekta rezultāti:
1. Noslēgti 2 partnerības līgumi ar RD Labklājības departamentu un CP Iceland.
2. 20 mērķgrupas bērniem vecumā no 3-8 gadiem ar cerebrālo trieku, garīgās attīstības traucējumiem, atuiska spektra tarucējumiem sastādīti rehabilitācijas plāni, veikts veikts detalizēts funkcionāls novērtējums, lietojot uz pieradījumiem balstītas novērtēšanas skalas- PEDI, WeeFIM, MACS, GMFCS, Vudkoka- Džonsona tests, AEPS tests (pirkts projekta vajadzībām). Bērnu funkcionālais novērtējums apkopots SFK kategorijās, katram bērnam novadītas vidēji ap 80 nodarbības, kopā 1632 nodarbības, kā rezultātā bērni spēj apmeklēt savam vecvuma atbilstošu bērnu iestādi, spēj iekļauties tajā.
3. Izstrādāta IT apmācību programmatūra "Pūznis", kas pieejama iekvienma mājas lapā www.puznis.lv, kas aprobēta Latvijā un Islandē. Iztrādātaā programma pieejama arī Islandē. Sistēma pieejama latviešu, angļu un islandiešu valodās. IT programmatūra ir pieejama bez maksas gan Latvijā, gan Islandē, tādējādi nodrošināti atbalsta pasākumi bērnu ar īpašam vajadzībām apmācībā un rehabilitācijā ilgtermiņā.
4. Iegādāti 5 planšetdatori
5. Adaptētas 2 telpas kopā 40 kv/m (kāpņu telpa, sensorā istaba),Ierīkots pacēlājs.
6. Apmācīti 20 vecāki un 201 speciālists (logopēdi un speiciālie pedagogi)
7. Noorganizēts 1 informatīvs pasākums
8. Noorganizēta starptautiska konference (410 dalībnieki)
9. Nodrošināta projekta publicitāte,
IT programmatūra ir pieejama bez maksas gan Latvijā, gan Islandē, tādējādi nodrošināti atbalsta pasākumi bērnu ar īpašam vajadzībām apmācībā un rehabilitācijā ilgtermiņā.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MAC/072
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 02.12.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Rehabilitācijas centrs "Mēs esam līdzās""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Sabiedriska organizācija "Islandes Cerebrālās Triekas biedrība",Rīgas domes Labklājības departaments
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 14
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 99600.98 EUR / 69 999.97 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 85158.84 EUR / 59 849.97 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 4482.04 EUR / 3 150.00 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 9960.10 EUR / 7 000.00 LVL;
Juridiskā adrese: Riekstu iela 12-57, Rīga, LV-1055
Tālr. nr.: 29514536
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.mel.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org