Drukāt |

Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības prob[..]

eez-2009  grafiskais elements


Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības problēmas mazināšanai Krāslavas novadā

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta „Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības problēmas mazināšanai Krāslavas novadā” mērķis ir sniegt atbalstu Krāslavas novada ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināt viņu izpratni par ģimenes sistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu un nevardarbīgu saskarsmi tajā, tādējādi sekmējot ģimenes stabilitāti, aktivitāti un mazinot vardarbības problēmas izplatību sabiedrībā. Projekta mērķa grupa ir ģimenes ar bērniem un jaunieši, personas ar invaliditāti, kas cietusi no vardarbības ģimenē un vardarbību veikušās personas. Projekta ietvaros tiek izmantota jauna, inovatīva pieeja vardarbības problēmas mazināšanai, kas iekļauj ģimenes atbalsta sistēmas izveidi Krāslavas novada teritorijā. Tā paredz pasākumu kopumu ģimenes stāvokļa uzlabošanai un vardarbības problēmas mazināšanai - preventīvā un izglītojoša darba pasākumus (atbalsta grupu darbības nodrošināšanai), krīzes centra pakalpojums, speciālistu atbalstu, kas tieši sekmēs mērķauditorijas stāvokli, kā arī speciālistu, kas strādā ar šo problēmu, profesionālās kompetences pilnveidošanu, kas netieši, bet pozitīvi ietekmēs jauniešu un ģimenes ar bērniem stāvokli. Īpašs akcents tiek likts uz atbalsta grupu sistēmas izveidi, kurai būs nozīmīga loma mērķauditorijai atbalsta nodrošināšanā, apmācībā, pašpalīdzības organizēšanā.
Lai to sasniegtu, projekta ietvaros tiks izveidota darba grupa – profesionāļu komanda, kas vispirms izstrādās atbalsta grupu darbības programmu, kura tiks prezentēta seminārā Krāslavas novada speciālistiem, kas strādā ar šo mērķa grupu. Balstoties uz programmu un speciālistu apmācību, tiks izveidota atbalsta grupu sistēma un tās darbības aprobācija Krāslavas pilsētā un novada pašvaldībās. Projekta noslēgumā tiks organizēta konference, kurā tiks prezentēta un izvērtēta atbalsta grupu un citu aktivitāšu darbība.
Projekts tiks īstenots biedrības „Ģimenes atbalsta centrs „Atvērtība” telpās un izveidotajā Krīzes centrā, kas atrodas Pils ielā 5, Krāslavā, kā arī visā Krāslavas novada pašvaldības teritorijā. Projekta partneris ir Krāslavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests.
Īstenojot projektu, palīdzību saņems sociālās atstumtības un nabadzības riskam pakļautie iedzīvotāji: 16 jaunieši, 32 ģimenes ar bērniem, 2 personas ar invaliditāti, 15 no vardarbības cietušās personas, 5 vardarbību veikušās personas. Apmācītās personas – atbalsta grupu vadītāji ilgtermiņā nodrošinās projekta rezultātus, organizēs atbalsta grupas ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, līdz ar to popularizējot brīvprātīgo darbu. Projekta budžets LVL 38961,00.

Projekta rezultāti: Projekta „Ģimenes atbalsta sistēmas izveide vardarbības problēmas mazināšanai Krāslavas novadā” mērķis bija sniegt atbalstu Krāslavas novada ģimenēm ar bērniem un jauniešiem, kas pakļauti sociālās atstumtības riskam, veicināt viņu izpratni par ģimenes sistēmas pilnvērtīgu funkcionēšanu un nevardarbīgu saskarsmi tajā, tādējādi sekmējot ģimenes stabilitāti, aktivitāti un mazinot vardarbības problēmas izplatību sabiedrībā. Projekta mērķa grupa bija ģimenes ar bērniem un jaunieši, personas ar invaliditāti, kas cietušas no vardarbības ģimenē un vardarbību veikušās personas. Projekta ietvaros tika izmantota jauna, inovatīva pieeja vardarbības problēmas mazināšanai, kas iekļauj ģimenes atbalsta sistēmas izveidi Krāslavas novada teritorijā. Projekta ietvaros tika izstrādāta jaunā “Ģimenes atbalsta grupu programma”, kas ir pieejama Krāslavas novada domes portālā www.kraslava.lv, Programma tika izdota un izplatīta sociālajiem darbiniekiem un speciālistiem. Lai nodrošinātu ģimenes atbalsta sistēmas ilgtspēju, tika popularizēts brīvprātīgais darbs – jauniešu, biedru, sociālā darba speciālistu un mērķauditorijas pārstāvju iesaistīšanos darbībā, kā arī apmācītie atbalsta grupu līderi (kopumā 6). Krīzes centra pakalpojumus projekta ieviešanas laika saņēma 15 personas (no vardarbības cietušās personas ar bērniem, jaunieši). 20 dalībniekiem tika nodrošinātas ģimenes atbalsta grupu vadītāju apmācības (piedalījās Krāslavas novada sociālā centra, pagastu sociālie darbinieki ), un izveidotas 6 ģimenes atbalsta grupas, kurās piedalījās kopā 113 personas (59 personas - ir atbalsta grupu dalībnieki un 54 - saņēma individuālās konsultācijas). Projekta partneris - Krāslavas novada pašvaldības iestāde Sociālais dienests - koordinēja apmācību procesu un atlasīja speciālistus.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/1/MEC/156
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 20.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "Ģimenes atbalsta centrs "Atvērtība""
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Krāslavas novada pašvaldības iestāde „Sociālais dienests”
Projekta īstenošanas vieta(s): Krāslavas novads
Projekta īstenošanas reģions(i): Latgales reģions
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 55140.48 EUR / 38 752.95 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 47145.12 EUR / 33 133.78 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 2481.32 EUR / 1 743.88 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 5514.04 EUR / 3 875.29 LVL;
Juridiskā adrese: Pils iela 5, Krāslava, Krāslavas novads, LV-5601
Tālr. nr.: 26320141; 65681102
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: -

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org

 


Drukāšanas datums: 11.07.20