Sākums > Projektu konkursi > ARHĪVS > EEZ finanšu instruments 2009-2014 > NVO projektu programma (2009-2014) > Vienotas 20. gs vēstures izpratnes veicināšana

eez-2009  grafiskais elements


Vienotas 20. gs vēstures izpratnes veicināšana

Izvērstais skats
Finansējuma avots: EEZ finanšu instruments 2009-2014
Programma: NVO projektu programma (2009-2014)

Meklēt projektus
Projekta mērķis ir veicināt Latvijas divkopienu sabiedrības integrāciju un vienotas 20. gs vēstures notikumu izpratnes bāzes.
Projekta tiešā mērķa grupa ir bērni un jaunieši (1.-12. klašu skolēni) gan latviešu, gan mazākumtautību skolu skolēni no visas Latvijas. Projekta netiešā mērķa grupa ir vēstures skolotāji, kas pasniedz vēsturi skolās un ikdienā strādā ar tiešo mērķa grupu.
Projekta laikā paredzēts realizēt aktivitātes, kas veicinās gan latviešu, gan mazākumtautību jauniešu vienotas izpratnes par vēstures procesiem veidošanos, kā arī veicinās viņus izprast mazākumtautību pozitīvo lomu Latvijas vēstures procesos.
Projekta lakā tiks realizētas sekojošas aktivitātes:
- Vienotas muzejpedagoģiskās programmas izstrāde Barikāžu un Okupācijas muzejiem;
- Izglītojošu semināru organizēšana un metodisko materiālu izplatīšana vēstures skolotājiem;
- Vēsturisko simulācijas spēļu organizēšana;
- Izbraukumu ekskursijas ar muzeobusu;
- Izglītojošas multiplikāciju filmas izstrāde priekš mazākajiem skolēniem.
Projekta rezultātā aptuveni 20 000 skolēnu būs piedalījušies aktivitātēs, kas veicinās viņu izpratni par Latvijas vēsturi, kā arī motivēs izvērtēt nacionālo minoritāšu lomu Latvijas vēsturē.

Projekta rezultāti: Projekta mērķis ir sasniegts, jo projekta ietvaros tika organizēts aktivitāšu kopums, kas veicināja projekta mērķauditorijas vienotas izpratnes veidošanu par vēsturiskajiem notikumiem 20.gs. Latvijā, sniedzot maksimālu no ideoloģijas brīvu un politikas attālinātu vēsturisko attainojumu, kas balstīts uz sociālo atmiņu un konkrēto notikumu dalībnieku dzīvesstāstiem.
Projekta īstenošanas vieta bija Rīga un visa Latvija, jo pa Latviju projekta īstenošanas laikā pa skolām braukāja muzeobuss.
Projekta īstenošanas periods no 01.11.2013. - 31.10.2014..
Projekta sasniegtie rezultāti ir: izstrādāta muzejpedagoģiskā programma - dokuments, kurš tiks izmantots kā materiāls, lai palīdzētu apgūt Latvijas 20.gs. vēsturi mazākumtautību pārstāvjiem un nepilsoņiem. Izgatavota multiplikācijas filma, kas stāsta par 1991.gada Barikāžu notikumiem Latvijā, tādejādi jaunāko klašu skolēni vienkāršotā veidā varēs apgūt Latvijas 20.gs. vēstures pamatjautājumus. Noorganizētas 44 izbraukuma ekskursijas ar muzeobusu latviešu, mazākumtautību un jauktajām skolām. Realizētas 3 simulācijas spēles. Aptuveni 500 jaunieši apguvuši 20.gs. Latvijas vēstures notikumus. Novadīts seminārs 100 skolotājiem, kurā skolotāji ieguvuši padziļinātas zināšanas par 20.gs. Latvijas vēstures notikumiem. Izstrādāts informatīvs buklets un izplatīts kopumā 830 skolām, izsūtot e-pastus.
Projekta laikā radītie rezultāti ir ilgtspējīgi un tie jau šobrīd aktīvi tiek izmantoti projekta ilgtermiņa mērķu sasniegšanai, kā arī turpmāk tiks izmantoti. Izstrādātā muzejpedagoģiskā programma ir iekļauta Barikāžu muzeja 5 gadu attīstības plānā. Izstrādātā interaktīvā ekspozīcija muzeobusam tiks izmantota izbraukuma ekskursiju orgnaizēšanā arī pēc projekta ieviešanas. Papildus praktiskiem ilgtspējīgiem rezultātiem projekts radīs arī ilgtspējīgu ietekmi uz Latvijas sabiedrību. Izglītotie jaunieši arī turpmāk tiks mudināti sabiedrībā plaši izplatītos viedokļus vērtēt analītiski un apzināties dažādu nacionālo minoritāšu lomu Latvijas vēsturē.

Finansējums piešķirts Eiropas Ekonomikas zonas finanšu instrumenta ietvaros.
Finanšu instrumenta programmas numurs un nosaukums: LV03 „NVO fonds”

Projekta Nr.: 2012.EEZ/PP/2/MEC/003
Projekta apstiprināšanas datums: 11.09.2013.
Projekta līguma noslēgšanas datums: 29.11.2013.
Projekta statuss: Pabeigts
Līdzfinansējuma saņēmēja nosaukums: Biedrība "1991.gada barikāžu dalībnieku biedrība"
Līdzfinansējuma saņēmēja statuss: biedrība/nodibinājums
Projekta sadarbības partnera nosaukums: Biedrība "Latvijas Okupācijas muzeja biedrība"
Projekta īstenošanas vieta(s): Rīga
Projekta īstenošanas reģions(i): Rīga,Visa Latvija
Projekta īstenošanas laiks mēnešos: 12
Kopējās attiecināmās izmaksas (Programmas līdzfinansējums un līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums): 42685.63 EUR / 29 999.63 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (EEZ FI līdzfinansējuma daļa – 95%): 36495.67 EUR / 25 649.30 LVL;
Projektam piešķirtais programmas līdzfinansējums (Valsts budžeta līdzfinansējuma daļa – 5%): 1920.82 EUR / 1 349.96 LVL;
Līdzfinansējuma saņēmēja pašfinansējums: 4269.14 EUR / 3 000.37 LVL;
Juridiskā adrese: Krāmu iela 3, Rīga, LV-1050
Tālr. nr.: 29225135
Fakss: -
E-pasts:
Mājas lapa: www.barikades.lv

Saite uz vadošās iestādes administrēto finanšu instrumentu tīmekļa vietni www.eeagrants.lv
Saite uz Finanšu instrumenta biroja administrēto tīmekļa vietni www.eeagrants.org