sif-jauns-kras


TILTI

Pазвернутом виде
Источник финансирования: Программы государственного бюджэта 2002-2014
Программа: "Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem" 2014

Поиск проектов

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Āra dzīves apmācību centrs „Pelēkais Vilks", piesakot savu projektu „Tilti", vēlas ieguldīt savas zināšanas, iespējas un pieredzi, organizējot un realizējot vasaras nometni 30 jauniešiem no Īrijas, Lielbritānijas un Latvijas. Ar savu darbu un piedāvāto nometnes programmu, veicinot latviešu diasporas jauniešu saiknes stiprināšanu ar Latviju, veidojot jaunu uz izziņu un pozitīvām emocijām balstītu pieredzi, veicinot draudzības veidošanos ar jauniešiem šeit Latvijā. Stiprināt projektā iesaistīto jauniešu nacionālo, lokālo un eiropeisko identitāti, veicināt kultūras un sociālās atmiņas attīstību.

Projekts paredz 15 jauniešu no Īrijas un Lielbritānijas latviešu diasporas un 15 jauniešu no Latvijas , vecumā no 14 – 18 gadiem, piedalīties 7 dienu āra dzīves nometnē Kuldīgas novada, Padures pagasta teritorijā. Tās laikā dalībniekiem būs iespēja interaktīvā veidā iepazīt Kurzemes pusi, izzināt Latvijas vēsturi, doties pārgājienā, iestudēt uzvedumu un filmēt filmu. Dalībnieki piedalīsies arī sadarbības un komunikāciju treniņā, iepazīs senās latviešu spēles, skatīsies latviešu kino režisores filmu, diskutēs, un apgūs dažādas āra dzīves mākas.

Plānotie projekta rezultāti ir apmierināti ar nometni 30 jaunieši, kuri ieguvuši jaunas zināšanas, pieredzi, izveidojuši jaunas draudzības, stiprinājuši savu valstisko piederību.

Регионы: Kurzemes reģions,Rīga
предоставил финансирование: 12 998,40 EUR / 9 135.33 LVL;
Номер проекта: 2014.LV/SP/15
Исполнитель проекта: Āra dzīves apmācību centrs „Pelēkais Vilks”
Cтатус: Apstiprināts