Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Skani, latvju valodiņa!

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: "Latviešu valodas apguve" 2014

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta ietvaros no 2014. gada 1. septembra līdz 2016. gada 30. jūnijam 160 reemigranti vai viņu ģimenes locekļi (pieaugušie un bērni, kuri kopā ar reemigrantu pārceļas uz pastāvīgu dzīvi Latvijā), tai skaitā laulātais, kurš ir citas valsts pilsonis, viņa bērni, vecāki, māsas vai brāļi) tiks iesaistīti neformālās izglītības programmās, kas nodrošina iespēju apgūt/pilnveidot latviešu valodas zināšanas. Projekta īstenošanas laikā, sadarbībā ar valsts, pašvaldības un sabiedrisko organizāciju starpniecību (informācijas ievietošana mājaslapās, piemēram: Izglītības, kultūras un sporta departamenta mājas lapā www.iksd.riga.lv) plānots uzrunāt projekta mērķa grupu Latvijas publiskajā telpā, ka arī potenciālus reemigrantus citu valstu publiskajā telpā, ar latviešu diasporas institūciu starpniecību (ELA, PBLA) nokoplektēt 16 mācību grupas un īstenot latviešu valodas apguves mācību programmās (100 ak.st.):

  • Latviešu valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim,
  • Latviešu valoda atbilstoši vidējam valsts valodas prasmes līmenim,
  • Latviešu valoda atbilstoši augstākajam valsts valodas prasmes līmenim.

Minētas programmas ir izstrādātas, balstoties uz Latviešu valodas aģentūras sagatavotajām mācību metodikām un macību programmu paraugiem diasporai.
Programmu ietvaros plānots apgūt valodas zināšanas atbilstoši 2009.gada 7.jūlija Ministru kabineta noteikumos Nr. 733 „Noteikumi par valsts valodas zināšanu apjomu un valsts valodas prasmes pārbaudes kārtību profesionālo un amata pienākumu veikšanai, pastāvīgās uzturēšanās atļaujas saņemšanai un Eiropas Savienības pastāvīgā iedzīvotāja statusa iegūšanai un valsts nodevu par valsts valodas prasmes pārbaudi" noteiktiem līmeņiem un pakāpēm: A1, A2, B1, B2 vai C1.

Speciāli šim projektam ir izveidota programma „Latviešu valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim" sākumskolas vecuma bērniem, kura ir tapusi, ņemot vērā minētā bērnu vecuma posma attīstības un izglītības īpatnības, lai jaunapgūtās prasmes apmācāmie varētu izmantot pārejai uz bilingvālu apmācību pamatskolā.

Projekta īstenošanas periods ir 2 mācību gadi: 2014./2015. un 2015./2016.mācību gadi:

  • 2014./2015.mācību gadā tiks organizētas 8 apmācības grupas, t.sk. vismaz viena grupa sākumskolas vecuma bērniem programmā „Latviešu valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim";
  • 2015./2016.mācību gadā tiks organizētas vēl 8 apmācības grupas, t.sk. vismaz viena grupa sākumskolas vecuma bērniem programmā „Latviešu valoda atbilstoši pamata valsts valodas prasmes līmenim".

Informācija par projektu tiks ievietota MC Alfa - mācību centra mājaslapā www.mcalfa.lv un tā sadarbības partnera autoskolas „ CREDO" mājaslapā www.credo.lv , sociālajos interneta portālos www.draugiem.lv, www.odnoklassniki.ru, www.twitter.com, www.facebook informatīvajās lapās "Es mīlu Latviju" u.c.

Mērķa grupas piesaistīšanai dalībai projektā ir ieplānots veikt sekojošus mārketinga pasākumus: Reklāmas baneru / izlecošās reklāmas " Pop-Up", reklāmas izveidošana un izvietošana Rīgas pilsētas daudzdzīvokļu dzīvojamo namu liftos ar informāciju par projekta „Skani, latvju valodiņa!" īstenošanas un iesaistīšanas nosacījumiem, ar MC Alfa - mācību centra kontaktinformāciju interesentiem.

Plānotas preses relīzes laikrakstos „Čas", „Vesti Segodņa", „Telegraf".

Nodarbības notiks klātienē Rīgas centrā, Aspazījas bulvārī 32..

 

Piešķirtais finansējums: 29 909,08 EUR / 21 020.22 LVL;
Projekta numurs: 2014.LV/LV/2/5
Projekta īstenotājs: MC Alfa - mācību centrs (SIA "MVS centrs")
Īstenošanas vieta: Rīga
Statuss: Apstiprināts