Начало > Eiropas atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām[..] > Ziņas > Atbalsta komplektu saņemšanas vietas – viena klikš[..]

Logo RGBES logo ar atsauci


Atbalsta komplektu saņemšanas vietas – viena klikšķa attālumā

перевод этой страницы не доступен.
Посетить SIF информационную страницу:
Или используйте автоматизированного перевода:

Labklājības ministrija izveidojusi interneta vietni http://pakas.lm.gov.lv, kurā attēloti atbalsta komplektu izsniegšanas punkti Latvijā.

Interneta vietne veidota ar mērķi ātri un ērti saņemt informāciju par tuvumā esošajām atbalsta paku izdales vietām. Ar peles klikšķi atverot vietas norādi, redzams partnerorganizācijas nosaukums, adrese, tālrunis, atbalsta punkta darba laiks. Papildus tam, interneta vietnē ir izveidotas sadaļas, kurās ikviens interesents var iepazīties ar īsu informāciju par fondu un tā atbalsta veidiem.

Atgādinām, ka Eiropas Atbalsta fonda vistrūcīgākajām personām ietvaros atbalsta komplektus var saņemt personas (ģimenes), kam piešķirts trūcīgas vai ārkārtas/krīzes situācijā nonākušas personas statuss.

Visas izdales vietu adreses un to darba laiki publicēti arī Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā www.sif.gov.lv sadaļā "Eiropas Atbalsta fonds vistrūcīgākajām personām" sadaļā "Atbalsta vietas" un mājaslapas www.atbalstapakas.lv sadaļā “Atbalsta vietas”.