Home > Sources of funding

sif-jauns-kras


Latviešu Kultūras un Valsts svētki Īrijā

Extended view
Source of Funding: State budget programmes 2002-2014
Program: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Search projects

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Latviešu kultūras dienas mērķis nav tikai iepazīstināt plašāku Īrijas sabiedrību un tūristus ar latviešu kultūru, parādot, ka Īrijā ir mazākumtautības un latvieši ir Īrijas sabiedrības daļa, ar savu kultūru, valodu, tradīcijām, tautas tērpiem, dziesmām, dejām, tradicionālajiem ēdieniem, bet tā ir arī pašu Īrijas latviešu izglītošana, sakņu iepazīšana un latviskās izjūtas noturēšana svešumā. Kultūras un citu svētku ietvaros, ikviens, kas tajos piedalās, apzinās savu nacionālo piederību un savu sakni ar Latviju.

Lai nostiprinātu latviskās piederības sajūtu svešumā, kas veicina arī aktīvāku līdzdalību un tiešāku tautiešu iesaisti sabiedriskajā darbā, Latviešu biedrība, organizējot divu dienu Latviešu Kultūras svētkus un Valsts svētku svinības Īrijā, izvirza galveno mērķi:
Paplašināt to cilvēku loku, kas vēlas un kas iesaistās latviskajā dzīvē Īrijā.

Ar to domāti ne tikai tie dalībnieki, kas attīsta savus talantus kādā no pašdarbības grupām, bet arī tie, kas gatavi darboties kā brīvprātīgie, sponsori, piedalīties diskusijās, apmeklēt izglītojošus pasākumus un tamlīdzīgi.
Šī galvenā izvirzītā mērķa rezultātus pa īstam varēs izvērtēt tikai pēc noteikta laika, jo savā būtībā tas ir ilgtermiņa mērķis, taču uz to mēs tiecamies.
Šī projekta tiešais mērķis ir: sagatavot un īstenot Kultūras svētku un Valsts svētku pasākumus tā, lai sasniegtu vismaz 1500 dalībnieku un apmeklētāju lielu auditoriju.

Lai izmērītu, vai mērķis ir sasniegts, Latviešu biedrība pasākumu laikā veiks aptaujas un intervijas ar dalībniekiem izlases veidā.

Amount of Grant Awarded: 8 174,25 EUR EUR / 5 744.90 LVL;
Project number: 2016.LV/DP/10_MIC
Project Promoter: Latviešu biedrība Īrijā
Start date of project: 03.03.2016.
Project finish date: 22.11.2016.
Place of implementation: Īrija - Dublina
Status: Noslēgts līgums