sif-jauns-kras


Latvijas Proklamēšanas svētku referents Austrālijas Latviešu centros

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma (atbalsta programma diasporas NVO darbības atbalstam) 2016

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekta mērķis - Austrālijas un Jaunzēlandes latviešu piederības stiprināšana Latvijai, veicinot pilsonisko līdzdalību Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē.

Latvijas Proklamēšanas diena ir visnozīmīgākā diena, kad LAAJ pulcē klātienē pēc iespējas plašāku Austrālijā un Jaunzēlandē dzīvojošo latviešu loku (pēc LAAJ datiem, vairāk nekā 20 000 cilvēku, kuri sevi uzskata par latviešiem) Gan emocionālā, gan praktiskā līmenī šajā pasākumā tiek stiprināta piederība un vienotība ar Latviju. Svētku dienas referents no Latvijas ir Austrālijas latviešu ikgada tiešākā saikne ar tēvzemi, kas iedvesmo visas paaudzes un atjauno saikni ar Latviju.

Referenta atlase/izvirzīšana notiek konsultāciju kārtībā. Katra pavalsts izvirza referentu ar pamatojumu, kā tieši šī persona varētu vairot un stiprināt saiti ar mūsdienu Latviju. Vērā tiek ņemta mērķauditorija – dažādas paaudzes, ilggadējie Austrālijā dzīvojošie un nesenāk ieceļojušie tautieši.

Referenta loma saiknes stiprināšanā ar Latviju jaunākajai paaudzei:

  • Uzrunājot latviešu bērnus un jauniešus, tādejādi veicinot un stirpinot saikni ar Latviju.
  • Uzruna notiek diskusijas veidā, kur gan bērni, gan svētku viesis uzdod jautājumus.
  • Jautājumi ir par Latviju, latviešu valodu, sestdienas latviešu skolām un cik tās ir noderīgas ( iegūstot latviešu draugus un turpinot latviešu valodas izkopšanu), kopt kultūru un latviskās tradīcijas).

Galvenais kritērijs - lai referents spētu sniegt ieguldījumu, uzrunājot maksimāli daudz tautiešu par tēmām un praktiskām iespējām, kas svarīgas saistībā ar Latviju, tai pašā laikā neveicot politisko aģitāciju.

Piešķirtais finansējums: 2 751,95 EUR / 1 934.08 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/DP/26_MIC
Projekta īstenotājs: Latviešu Apvienība Austrālijā un Jaunzēlandē
Uzsākšanas datums: 01.08.2016.
Pabeigšanas datums: 22.11.2016.
Īstenošanas vieta: Austrālija - Perta, Adelaide, Melburna, Hobarta, Kanbera, Sidneja, Brisbane
Statuss: Noslēgts līgums