Sākums > Finansējuma avoti

sif-jauns-kras


Gājputni nāk

Izvērstais skats
Finansējuma avots: Valsts budžeta programmas 2002-2019
Programma: “Ārpusskolas pasākumu programma. Vasaras nometnes Latvijas un diasporas bērniem” 2016

Meklēt projektus

Projekta iesnieguma kopsavilkums:

Projekts "Gājputni iet" ir turpinājums īstenoto projektu "Gājputni" un "Gājputni atgriežas" aktivitātēm. Projekts vērsts uz Latvijā un latviešu diasporās Gruzijā un Skandināvijas valstīs dzīvojošo bērnu iesaistīšanu kopīgā projektā, ar mērķi veicināt diasporas bērnu saikni ar Latviju un stiprināt bērnu nacionālo identitāti. Projekta mērķa grupa ir 30 Latvijā, Gruzijā un Skandināvijas valstīs dzīvojošie latviešu bērni vecumā no 10 – 16 gadiem. Projekta mērķis ir saglabāt ārvalstīs dzīvojošo latviešu bērnu saikni ar Latviju, stiprināt viņu nacionālo identitāti un veicināt pilsonisko līdzdalību valsts sabiedriski politiskajā dzīvē, īstenojot Vaidavā vasaras nometni. Projekts paredz sekot Latvijas simtgades programmas virzieniem un ar dažādu neformālās izglītības metožu starpniecību aicināt bērnus posties svētkiem, sakārtot apkārtējo vidi un kultūras telpu, iepazīt personas, vēstures notikumus, tautas akcijas, kas saistītas ar Latvijas valsts dzimšanu, stiprināt bērnu piederības sajūtu un lepnimu par Latviju. 30 bērni piedalīsies 5 dienu vasaras nometnē Vaidavā, līdzdarbojoties dažādās darbnīcās, apgūstot latviešu kultūru, tradīcijas, vēsturi, sekmējot latviešu valodas apguvi.

Mērķa grupas dalībnieku skaits:
No diasporas - 15;
No Latvijas - 15.

Īstenotāja statuss: biedrība/nodibinājums
Piešķirtais finansējums: 8476,10 EUR / 5 957.04 LVL;
Projekta numurs: 2016.LV/SP/09
Projekta īstenotājs: Biedrība "Latvijas Pilsoniskas sabiedrības atbalsta centrs"
Sadarbības partneris: Gruzijas latviešu biedrība "Ave Sol", Kocēnu novada dome
Īstenošanas vieta: Kocēnu novada pašvaldība
Īstenošanas ilgums: 11.07.2016. -15.07.2016.
Statuss: Noslēgts līgums