Jaunumi

attels

attels

Atbalsta programmā Zemgales reģionā iesaistītas 148 personas

Biedrība "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"" jau otro gadu Sabiedrības integrācijas fonda pasūtījumā īsteno atbalsta programmu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, Zemgales reģionā. Līdz šim esam snieguši atbalstu 148 sociālās atstumtības riskam pakļautajiem iedzīvotājiem Ķekavā, Iecavā, Bauskā, Jelgavā, Olainē un Tērvetē.

"Esam patiesi priecīgi, ka pakalpojuma īstenošanas laikā mums bija iespēja atbalstīt cilvēkus dažādās mērķa grupās, no kurām vairākas visbiežāk nesaņem pienācīgu atbalstu. Mūsuprāt, ir ārkārtīgi svarīgi, ka cilvēki, kuri varēja piedalīties iepirkuma ietvaros organizētajās motivācijas grupās, bija nevis tieši nonākuši sarežģītā situācijā, tomēr bija pakļauti iespējamiem riskiem, ko atbalsta pasākumu realizācijas rezultātā bieži vien izdevās novērst. Piemēram, pārmaiņu aģenti varēja strādāt ne tikai ar tiem cilvēkiem, kuri jau ir zaudējuši darbu un attiecīgi izkrituši no darba tirgus, bet arī ar cilvēkiem, kuri jau ilgstoši negribēja strādāt savā esošajā darba vietā dažādu iemeslu dēļ – slimība, zema darba alga, neatbilstoša zema kvalifikācija, u.c." atzīst biedrības "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"" valdes priekšsēdētāja Gunta Anča.

Motivācijas un atbalsta programmu ietvaros tika izveidota profesionālu komanda, kurā līdzās sociālajam darbiniekam/pārmaiņu aģentam darbojās gan psihologs, gan karjeras konsultants, gan jurists. Tas sniedza iespēju ne tikai strādāt ar klientiem grupu nodarbībās, tādējādi motivējot viņu uz tālāku darbību, bet arī apzināt un atrisināt katra klienta individuālos dzīves jautājumus, tādējādi veidojot stabilu pamatu viņa nākotnes virzībai. Bieži speciālistu konsultācijas mainīja ne vien klienta, bet visu viņa ģimenes dzīvi, uzlabojot gan psiholoģisko gaisotni ģimeni, gan nodrošinot klienta bērniem labākas iespējas izglītības apguvei un dažādām ārpusskolas nodarbībām.

Daļai cilvēku izdevās palīdzēt iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā, kā arī ļoti daudzos gadījumos izdevās sasniegt pozitīvas izmaiņas. Pateicoties dažādu speciālistu atbalstam, mamma spēja atgriezt atpakaļ ģimenē savu bērnu; jauna meitene, kas nespēja atrast savas dzīves piepildījumu, aizgāja kaligrāfijas kursos un saprata, ka vēlas ar to nodarboties arī turpmāk; savukārt cilvēks ar viegliem intelektuālās attīstības traucējumiem, saprata, ka turpmākajā dzīvē būs nepieciešama izglītība un aizgāja tālmācībā vidusskolā. Tās ir būtiskas un pozitīvas izmaiņas daudzu mūsu cilvēku dzīvēs, savukārt ir arī neskaitāmas sīkas, bet ne mazāk pozitīvas lietas – jauni draugi un paziņas tuvākā apkārtnē, prasme un gatavība no rīta piecelties un saposties uz kārtējo tikšanos, vienkārši labāka izpratne par savām tiesībām un iespējām, iestājoties pret atšķirīgu attieksmi sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ.

"Mums kā šī atbalsta sniedzējiem ir gandarījums par labi padarītu darbu, ko vēl aizvien apstiprina daudzi klientu pateicības vārdi!" uzsver biedrības "Latvijas Cilvēku ar īpašām vajadzībām sadarbības organizācija "SUSTENTO"" valdes priekšsēdētāja Gunta Anča.

Par motivācijas programma un atbalsta pasākumiem:

Kopš 2018.gada projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros tiek sniegti motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personām. Motivācijas programma tiek īstenota visā Latvijā. Jau vairāk kā 1300 cilvēki, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai dzimuma dēļ, saņem profesionālu speciālistu (sociālā darbinieku, jurista, psihologa, karjeras konsultanta un citi profesionāļu) palīdzību, individuālās un grupu konsultācijas, tādejādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā. Vidusposma izvērtējums par līdzšinējā motivācijas programmas pakalpojuma īstenošanas procesu un sasniegtajiem rezultātiem.

Motivācijas programma un atbalsta pasākumi cilvēkiem, kas vēlas iekļauties nodarbinātībā un izglītībā, tiek veikts Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Karīna Dzene
Projekta ieviešanas vienības programmas koordinatore
Tālr. 29249232
e-pasts:Karina.Dzene@sif.gov.lv