Jaunumi

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka noslēdzies atklātais projektu pieteikumu konkurss Latvijas valsts budžeta finansētās programmas “Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai” ietvaros. Apstiprināts 21 no 36 iesniegtajiem nevaldības organizāciju (NVO) projektiem, kas ar savu darbību palīdzēs novērst Covid-19 krīzes radītās sekas, tostarp veic tādas aktivitātes, kas īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām. Finansējums 544 000 EUR apmērā projektiem piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem.

Konkursa rezultāti

Atbalstīto tēmu loks, kas saņems finansējumu, ir plašs: psihoemocionālā palīdzība bērniem un jauniešiem, atbalsts vardarbībā nonākušajiem, senioru socializēšanās projekti digitālajā vidē, mediķu, ģimeņu atbalsta pasākumi, sociālās palīdzības un pārtikas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā. Izvērtēšanā tika ņemti vērā kvalitātes kritērijos iekļautie aspekti, tostarp, vai NVO darbība papildina pašvaldības vai valsts pakalpojuma sniegšanu Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai, vai NVO nodrošina sabiedrībai nepieciešamu pakalpojumu, ko valsts un pašvaldības nenodrošina vai nodrošina nepietiekamā apmērā Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai. Prioritāri atbalsts tika sniegts tām NVO, kas piedalījās pandēmijas seku mazināšanā jau pavasarī, ārkārtas situācijas laikā un darbojas visā Latvijā.

"NVO arī tuvākajā laikā būs būtiska loma Covid-19 krīzes seku mazināšanā, sniedzot visaptverošu palīdzību, kas nepieciešama dažādām iedzīvotāju grupām. Tāpēc valsts sniegs mērķētu finansiālu atbalstu NVO sektoram, kas savā darbībā, ikdienā strādājot ar mērķgrupām, ir krietni elastīgākas un spēj ātrāk pielāgoties krīzes radītām situācijām. Pavisam drīz jau uzsāksies projektu realizācija visā Latvijā," stāsta Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

Projektu pieteikumus steidzamības kārtā vērtēja komisija, kuras sastāvā bija pa diviem pārstāvjiem no Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas, pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vismaz viens pārstāvis no NVO un viens no Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts NVO sektora pārstāvis. Lai nodrošinātu konkursa caurspīdīgumu, projektu pieteikumu vērtēšanai tika piesaistīti arī neatkarīgi nozares eksperti.

Vienam pieteicējam maksimāli pieejamais finansējums bija 40 000 EUR, bet aktivitātes būs iespējas realizēt līdz 2021.gada 30.jūnijam. 

Atbalstīto tēmu loks, kas saņems finansējumu, ir plašs: psihoemocionālā palīdzība bērniem un jauniešiem, atbalsts vardarbībā nonākušajiem, senioru socializēšanās projekti digitālajā vidē, mediķu, ģimeņu atbalsta pasākumi, sociālās palīdzības un pārtikas piegādi iedzīvotājiem visā Latvijā. Izvērtēšanā tika ņemti vērā kvalitātes kritērijos iekļautie aspekti, tostarp, vai NVO darbība papildina pašvaldības vai valsts pakalpojuma sniegšanu Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai, vai NVO nodrošina sabiedrībai nepieciešamu pakalpojumu, ko valsts un pašvaldības nenodrošina vai nodrošina nepietiekamā apmērā Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai. Prioritāri atbalsts tika sniegts tām NVO, kas piedalījās pandēmijas seku mazināšanā jau pavasarī, ārkārtas situācijas laikā un darbojas visā Latvijā.

"NVO arī tuvākajā laikā būs būtiska loma Covid-19 krīzes seku mazināšanā, sniedzot visaptverošu palīdzību, kas nepieciešama dažādām iedzīvotāju grupām. Tāpēc alsts sniegs mērķētu finansiālu atbalstu NVO sektoram, kas savā darbībā, ikdienā strādājot ar mērķgrupām, ir krietni elastīgākas un spēj ātrāk pielāgoties krīzes radītām situācijām. Pavisam drīz jau uzsāksies projektu realizācija visā Latvijā," stāsta Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

Projektu pieteikumus steidzamības kārtā vērtēja komisija, kuras sastāvā bija pa diviem pārstāvjiem no Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas, pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vismaz viens pārstāvis no NVO un viens no Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts NVO sektora pārstāvis. Lai nodrošinātu konkursa caurspīdīgumu, projektu pieteikumu vērtēšanai tika piesaistīti arī neatkarīgi nozares eksperti.

Vienam pieteicējam maksimāli pieejamais finansējums bija 40 000 EUR, bet aktivitātes būs iespējas realizēt līdz 2021.gada 30.jūnijam.