Jaunumi NVO Diaspora un remigranti
Diasporas pilsoniskās līdzdalības veicināšanai atbalstīti 14 NVO projekti

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)  izsludina projektu konkursa rezultātus programmā “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam”. Programmā apstiprināti 14 projekti, kuri tiks īstenoti Latvijā, Eiropā un citviet pasaulē ar mērķi veicināt diasporas pilsonisko līdzdalību un stiprināt saikni ar Latviju.

Ar SIF finansējuma palīdzību arī šogad tiks stiprināta diasporas nevaldības organizāciju (NVO) kapacitāte un interešu pārstāvniecība, uzņēmēju, zinātnieku un citu nozaru speciālistu sadarbības stiprināšana ar Latviju, kā arī reemigrantu kopienas stiprināšana, pašorganizēšanās un zināšanu pārnese Latvijai. Iesniegtie projekti dos iespēju arī jauniešu un jaunu biedru piesaistei diasporas kopienām un Pasaules latviešu jauniešu foruma rīkošanai,  turpināsies darbs arī pie  “Latvieši.com” un speciāli diasporas skolām nepieciešamu mācību materiālu e-kataloga un e-meklētāja “Sietiņš” platformu pilnveides. Atzīmējot Dziesmu un deju svētku tradīcijas 150. jubileju, “Latvieši pasaulē” muzejs rīkos izstādi “Uzvilkt Latviju” par latviešu tautastērpiem pasaulē, kurai būs pieejama arī pilnvērtīga digitālā versija.

2023. gadā pilsoniskās sabiedrības projektus īstenos “Pasaules Brīvo latviešu apvienība” (PBLA) pārstāvniecība, biedrība “Eiropas Latviešu apvienība” (ELA),  Eiropas latviešu jauniešu biedrība “Eiropas Jaunieši”, biedrība “Latvieši.com”, Latviešu Nacionālā Apvienība Kanādā, “Latvieši pasaulē”  muzejs un pētniecības centrs, Pasaules Latviešu Amatieru Teātru savienība, biedrība “Ekonomiskā sadarbība un investīcijas Latvijai”, biedrība “Ar pasaules pieredzi Latvijā”, kā arī Latviešu – somu ģimeņu biedrība “Laivas” un Ziemeļkalifornijas Latviešu biedrība.

“Arī šogad vērojama iepriecinoša NVO aktivitāte, kopumā tika saņemti 37 projektu pieteikumi, no kuriem 14 projekti ar kopējo finansējumu 179 120 EUR tiks īstenoti. Iesniegtie pieteikumi parāda gan diasporas, gan reemigrējušo uzņēmēju, nozaru profesionāļu, zinātnieku  vēlmi dalīties ar zināšanām, kas varētu sniegt ieguldījumu Latvijas tautsaimniecībā, izglītībā un zinātnē, kā arī valsts starptautiskā tēla veidošanā. Ar atbalstīto diasporas projektu palīdzību arī turpmāk stiprināsim ārvalstīs mītošo latviešu nacionālo identitāti un veicināsim pilsonisko līdzdalību, interešu pārstāvību un iesaisti Latvijas sabiedriski politiskajā dzīvē, ekonomikā un kultūrā." stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu konkursā varēja piedalīties NVO, kuru primārais darbības mērķis ir diasporas interešu pārstāvība, kā arī pasākumu īstenošana, kas veicina diasporas kopienu savstarpējo sadarbību un stiprina saikni ar Latviju. Viens projektu iesniedzējs varēja iesniegt  ne vairāk kā divus projektu pieteikumus. Projekta aktivitātes jāīsteno diasporas mītnes zemēs, Latvijā vai tiešsaistes digitālajos formātos. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums bija 15 000 EUR.

Projektu pieteikumus izskatīja pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstisko sektoru pārstāvošajiem locekļiem, Diasporas konsultatīvās padomes nevalstisko sektoru pārstāvošajiem locekļiem. Komisijas  darbā piedalījās arī SIF pārstāvis, kurš vadīja vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās.

Ar plašāku informāciju par projektu konkursu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".

Līga Āboliņa

Programmas vadītāja
liga.abolina [at] sif.gov.lv

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv