#Jaunumi
Kamera

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)  apstiprinājis atklāta projektu pieteikumu konkursa rezultātus  Mediju atbalsta fonda programmā “Vēlēšanu diskusijas elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās”. Apstiprināti 2 projektu pieteikumi, kas īstenos informatīvu un izglītojošu saturu par Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām.

Šīs programmas mērķis ir atbalstīt medijus veidot kvalitatīvu un aktuālu diskusiju saturu elektronisko plašsaziņas līdzekļu televīzijas programmās par Eiropas Parlamenta  2024. gada vēlēšanām, kas dod iespēju vēlētājiem iepazīties ar politisko partiju programmām un deputātu kandidātiem. 

No 2024.gada 1.aprīļa tiks īstenoti 2 projekti :

AS “TV Latvija” projekts “EP deputātu kandidātu priekšvēlēšanu debašu cikls “TV24””, kura ietvaros, iesaistot visu Eiropas Parlamenta (EP) vēlēšanām iesniegto sarakstu pārstāvjus, tiks veidoti debašu raidījumi par sabiedrībai nozīmīgām un aktuālām tēmām: Eiropas drošība, Eiropas ekonomika, cilvēks un labklājība Eiropā.

SIA “All Media Latvia”  projekts “Eiropas Jautājums”, kura ietvaros tiks īstenota izzinoša un izklaidējoša priekšvēlēšanu prāta spēle politiskajiem spēkiem, kuri kandidē EP vēlēšanās, papildināta ar priekšvēlēšanu debašu elementu, uzdodot kandidātiem detalizētākus jautājumus par skatījumu uz Latvijas un Eiropas aktuālajiem jautājumiem.

Projekti apstiprināti par kopējo pieprasīto programmas finansējuma summu 72 512,00 EUR.

“Ņemot vērā pēdējo gadu mainīgo un sarežģīto situāciju pasaulē, šī gada  Eiropas parlamenta vēlēšanām ir īpaši būtiska loma. Dalība Eiropas parlamenta vēlēšanās, un tajās pieņemtie lēmumi, ietekmēs mūsu dzīvi un tālāko nākotni. Līdz ar to ir svarīgi, lai kvalitatīva vietējā žurnālistika sasniegtu savu auditoriju piesātinātajā informatīvajā vidē,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja  komisija, kura sastāvēja no pieciem augstskolu pārstāvjiem, diviem mediju jomas nevaldību organizāciju pārstāvjiem, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pa vienam pārstāvim no Latvijas Mediju ētikas padomes un Baltijas Mediju izcilības centra, un viņu aizvietotājiem, un četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem viens ir Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis un divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotāji.

Ar plašāku informāciju par programmu un konkursa rezultātiem iespējams iepazīties SIF mājaslapā un  Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP).