Jaunumi Ģimenēm NVO
ģimene

Sabiedrības integrācijas fonda projektu pieteikumu konkursā “Atbalsts ģimeņu interešu pārstāvošo NVO pamatdarbības nodrošināšanai” atbalstītas sešas organizācijas 69 000 EUR vērtībā. Konkursa mērķis ir sniegt atbalstu pamatdarbības nodrošināšanai nevaldības organizācijām (NVO), kuras piedalās ģimeņu atbalsta politikas jautājumu risināšanā valsts līmenī.  

Projektus ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu realizēs biedrība "Palīdzēsim viens otram", “Bērnu paliatīvās aprūpes biedrība”, nodibinājums "Bērnu slimnīcas fonds", nodibinājums "Fonds Mammām un Tētiem", “Latvijas Daudzbērnu ģimeņu biedrību apvienība” un Iļģuciema Daudzbērnu ģimeņu biedrība "IB PĒRLE".  

Apstiprināto projektu vidū ir tēmas, kas aptver vispārējo organizāciju kapacitātes celšanu; sabiedrības izglītošanu un izpratnes veidošanu par bērnu paliatīvās aprūpes nozīmi, bērniem ar invaliditāti un viņu ģimenēm kā integrālu sabiedrības daļu Latvijā; atbalstu krīzes situācijā nonākušām ģimenēm; brīvprātīgā darba veicināšana un atbalsta sniegšana ģimenēm bērna ārstēšanās laikā Bērnu slimnīcā; darba ņēmēju-ģimenes cilvēku tiesību darba vietā ievērošanu, daudzbērnu ģimeņu interešu pārstāvniecību un daudzbērnu ģimeņu vecāku un bērnu psihoemocionālās veselības labbūtību.  

"Nacionālās attīstības plāns un citi valsts plānošanas dokumenti arvien mērķtiecīgāk izvirza ģimenei draudzīgas vides veidošanu kā vienu no prioritātēm. Lai realizētu jēgpilnus un ilgtermiņa pasākumus, kas veicina labklājību Latvijas ģimenēm, nepieciešama plašāka pilsoniskās sabiedrības iesaiste. NVO līdzdalībai procesā ir būtiska loma, ko iesniegtie projekti ar savu tematiku arī apliecina. Ar sniegto finansējumu stiprināsim NVO kapacitāti, lai risinātu ģimenēm svarīgus jautājumus," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.  

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja projektu pieteikumu vērtēšanas komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, sadarbības platformas “Demogrāfisko lietu centrs”, Izglītības un zinātnes ministrijas un viens NVO pārstāvis – eksperts, kas atlasīts atklātā konkursā. Komisijas sastāvā ietilpst arī Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vadīja vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās.  

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".