Jaunumi NVO Ģimenes
Ģimenes

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF)  apstiprinājis projektu pieteikumu rezultātus konkursā nevaldības organizācijām (NVO) "Ģimenei draudzīgas vides veidošana". Šogad visā Latvijas teritorijā tiks īstenoti 26  projekti par kopējo finansējumu 323 272,60 EUR. 

Konkursa "Ģimenei draudzīgas vides veidošana" mērķis ir nodrošināt atbalstu NVO iniciatīvām ģimenēm draudzīgas vides veidošanā un sabiedrības līdzdalības veicināšanā, sekmējot pozitīvu attieksmi uz ģimeni kā vērtību. Kopumā konkursā izvērtēšanai bija iesniegti 93 projektu pieteikumi  par kopā pieprasīto finansējumu 1 048 998,02 EUR. Lai rastu iespēju atbalstīt iespējami lielāku skaitu kvalitātes prasībām atbilstošo projektu, tika piesaistīts papildu finansējums, kā rezultāta ģimenei draudzīgas vides pasākumu īstenošanai tiks rīkoti 26 pasākumi. 

“Ģimenēm draudzīgas vides veidošana ir mūsu kopīgs uzdevums, kas izriet no katras vismazākās iniciatīvas un attieksmes. Tieši draudzīga vide ir priekšnosacījums, lai ikviens Latvijas iedzīvotājs justos labi, novērtēts un laimīgs. Programmas ietvaros visā Latvijā tiks nodrošinātas dažādas iniciatīvas, lai atbalstītu ģimeņu vajadzības un ģimenisko vērtību stiprināšanu  caur kopīgiem pasākumiem.” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu Latvijā tiks rīkoti pasākumi ģimenisku vērtību godināšanai, tajā skaitā pasākumi par godu Mātes dienai, Ģimeņu dienai, Starptautiskai bērnu aizsardzības dienai un Tēva dienai. Konkursa nosacījumi paredz pasākumu īstenošanu visā Latvijā. Rīgas reģionā tiks īstenoti 7 projekti, Vidzemē 3, Kurzemē 7, Latgalē 6, toties Zemgalē – 3. Finansējumu projektu īstenošanai saņems organizācijas ar ilggadēju pieredzi, kā arī mazākas biedrības un nodibinājumi, kuras atbalstu gūst pirmo reizi. Projektus īstenos jau sabiedrība labi zināmas organizācijas, kā, piemēram, nodibinājums “Fonds Mammām un Tētiem” un “Bērnu slimnīcas fonds”, biedrība “Latvijas SOS - bērnu ciematu asociācija” un “Latvijas daudzbērnu ģimeņu apvienība”, kā arī mazākas organizācijas, kas sniedz būtisku ieguldījumu pašvaldības ietvarā. Mājaslapā www.vietagimenei.lv  būs pieejams plašāks apraksts par publiskajiem pasākumiem visā Latvijā. 

Projektu pieteikumus vērtēja komisija, kuras sastāvā bija pa vienam pārstāvim no Labklājības ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Kultūras ministrijas, Pārresoru koordinācijas centra, Valsts bērnu tiesību aizsardzības inspekcijas un divi NVO pārstāvji – eksperti, kas atlasīti Fonda izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā un saņēmuši augstāko vērtējumu. Komisijas darbu vadīja Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kas kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās. 

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnes www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”

 

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv