Jaunumi

Sabiedrības integrācijas fonds informē, ka iesniegti 186 projektu pieteikumi konkursā “Ģimenei draudzīgas vides veidošana”. Tas ir otrs lielākais projektu pieteikumu skaits valsts budžeta programmās Sabiedrības integrācijas fonda pastāvēšanas laikā, kas sasniegts pateicoties efektīvai sadarbībai ar pašvaldībām visā Latvijā, kā arī individuālām konsultācijām un informatīvu semināru palīdzību nevaldības organizācijām. Iesniegto projektu pieteikumu rekords - 2016. gadā 261 projektu pieteikumi "NVO fonds" ietvaros.

"Projekta pieteikuma skaita rekords vienā konkursā ir sasniegts 2016.gadā, kad "NVO fonds" bija vienīgā Sabiedrības integrācijas fonda finansējuma programma. Redzam, ka laika gaitā ir mainījušās sabiedrības vajadzības, tām līdzi mainījies arī Sabiedrības integrācijas fonds. Tostarp klāt nākušas ģimenes atbalstu programmas - Ģimenes goda karte, Ģimenei draudzīgs darbadevējs un Ģimenei draudzīgākā pašvaldība. Patiess prieks par pilsonisko sabiedrības daļu, kas pandēmijas laikā grib darīt un spēj atrast veidus, kā veicināt ģimeniskas vides attīstību Latvijas pašvaldībās. Diemžēl lielais iensiegto projektu skaits arī nozīmē sīvu konkurenci, tāpēc plānojam fonda padomē sniegt priekšlikumu par pieejamā finansējuma apjoma palielinājumu. Tāpat arī vēlos pateikt lielu paldies fonda darbiniekiem par profesionālo attieksmi un sasniegto rezultātu," stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Uzsākta projektu adminsitratīvā un atbilstības vērtēšana, pēc kuras sekos kvalitātes izvērtēšana projektiem un atbilstoši kritērijiem noteikti atbalstāmie projekti. Šī gada maijā tiks paziņoti konkursa rezultāti. Informācija būs pieejama gan tīmekļa vietnē www.sif.gov.lv, gan arī @SIFlv Facebook un Twitter kontos.