#Mazākumtautības #NVO
Grafisks attēls, kurā redzama pasaules karte ar dažādu tautību pārstāvjiem

Lai veicinātu sabiedrības saliedētību, savstarpējo sadarbību un mazinātu aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām, Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) “Mazākumtautību un sabiedrības saliedētības programma”. Programmā pieejamais finansējums projektu realizācijai ir 31 tūkst. EUR.  

Programmas mērķis ir veicināt sabiedrības saliedētību, savstarpējo solidaritāti un paaudžu sadarbību, sociālo uzticēšanos, mazināt aizspriedumus pret un starp etniskajām grupām un paplašināt latviešu valodas lietošanas vidi.

Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuru ietvaros notiek bērnu, jauniešu vai ģimeņu izglītojošas lekcijas, praktiskās darbnīcas un citi izglītojoši pasākumi (tai skaitā neformālās izglītības pasākumi), kas veicina saliedēšanos, solidaritāti, sadarbību un sekmē iedzīvotāju izpratni par sabiedrības daudzveidību un paplašina latviešu valodas lietošanas vidi, mazinot negatīvos stereotipos balstītu attieksmi pret un starp dažādām etniskajām grupām.  

"Mazākumtautības un to kultūra ir neatņemama un svarīga Latvijas sastāvdaļa, kas bagātina mūsu sabiedrību un kultūrtelpu. Lai stiprinātu starpkultūru dialogu un sabiedrības saliedētību, tā veicinot vienotu skatījumu ilgtermiņā, arī šogad projektu konkursa ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas vērstas uz latviešu valodas lietošanas vides attīstīšanu un sabiedrības saliedētības veicināšanu," skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projekta mērķa grupa ir bērni, jaunieši un viņu ģimenes, nodrošinot, ka projekta aktivitātēs vienlaikus piedalās ne mazāk kā 50% mazākumtautību pārstāvju. 

Projekta pieteikumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajam. Projektus var iesniegt  NVO, kuras pēdējos 2 gadus nepārtraukti darbojas mazākumtautību jomā vai saliedētas pilsoniskās sabiedrības attīstības jomā.

Konkursā pieejamais finansējums ir 31 303 EUR, vienam projekta pieteikumam minimālais finansējums ir 2 500 EUR, maksimālais finansējums ir 10 000 EUR. Projekta iesniedzējs konkursā var iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. 

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 9.jūlija plkst. 23.59.

Projektu pieteikumu iesniedzēju ērtībai 2024. gada 22.maijā plkst.11.00 tiešsaistē notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas, kā arī uzzināt būtiskāko informāciju par MAP lietošanu. Pieteikties dalībai seminārā iespējams tikai  reģistrējoties: https://forms.office.com/e/CQLKDZFE17.

Konkurss tiek organizēts ar pieteikšanos Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP).  Kopš 2023. gada nogales viss Fonda projektu konkursu cikls – pieteikuma iesniegšana, saziņa, statusa informācija, vērtēšanas procesa rezultāti, līgumi, veiktie maksājumi, atskaišu iesniegšana notiek caur MAP. Lai būtu iespējams pieteikties konkursā un aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un budžetu, nepieciešams nodrošināt organizācijas pārstāvjiem MAP piekļuvi. Lūdzam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 09.07.2024. iesūtīt atbildīgās amatpersonas parakstītu aizpildītu MAP lietotāju izveides veidlapu. Veidlapa pieejama Fonda mājas lapā.

Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no 2024.gada 1.oktobra līdz 2025.gada 31.maijam. Visām projekta aktivitātēm jābūt pabeigtām līdz 2025.gada 31.maijam.  

Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Ārlietu ministrijas, Valsts kancelejas un Labklājības ministrijas.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Informācija par MAP lietošanu pieejama www.sif.gov.lv  sadaļā “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP)". 

Konkursa nolikums izstrādāts saskaņā ar Ministru kabineta 2012.gada 29.maija noteikumiem Nr.374 “Līdzfinansējuma piešķiršanas, vadības, uzraudzības un kontroles kārtība sabiedrības integrācijas veicināšanai un nevalstiskā sektora attīstības programmu un projektu īstenošanai” un ņemot vērā Saliedētas un pilsoniskas aktīvas sabiedrības attīstības pamatnostādnes 2021.-2027.gadam, Nacionālā attīstības plāna 2021. – 2027.gadam prioritāti “Vienota, droša un atvērta sabiedrība”, Nacionālās drošības koncepcijā noteiktajām prioritātēm pilsoniskas sabiedrības vienotības apdraudējuma novēršanai noteikto.

Vita Kalniņa

Programmas vadītāja
vita.kalnina [at] sif.gov.lv