#Jaunumi #NVO #ProjektuKonkurss
Programma digitālās platformas drošības pilnveidošanai

Sabiedrības integrācijas fonds (Fonds) izsludina pieteikšanos uz  atklātu projektu pieteikumu konkursu programmas Atbalsts digitālam rīkam demokrātijas un sabiedrības iesaistes nodrošināšanai”. Programmas ietvaros tiks piešķirts finansējums 146 262  EUR apmērā.

Programmas mērķis ir atbalstīt nevalstiskajā sektorā vismaz trīs gadus aprobēta digitālā rīka kiberdrošības aizsardzību, kas nodrošina demokrātijas un sabiedrības iesaisti pilsonisko aktivitāšu kampaņās.

Konkursā tiks atbalstīti projekti, kuros paredzētās aktivitātes ir vērstas uz programmas mērķa sasniegšanu un veicinās tehnoloģiju vai kiberdrošības aizsardzības pasākumu ieviešanu, uzturēšanu vai pilnveidošanu, kas palīdz aizsargāt sistēmas un tīklus pret informācijas izpaušanu, aparatūras, programmatūras vai elektronisko datu zādzībām vai to bojājumiem, kā arī pret to nodrošināto pakalpojumu traucējumiem vai izmaiņām.

Projekta pieteikumu var iesniegt Latvijas Republikā reģistrēta biedrība vai nodibinājums, kas atbilst Biedrību un nodibinājumu likumā noteiktajam. Projekta pieteicējs pēdējos 3 (trīs) gadus (2021., 2022. un 2023. gadā) nepārtraukti veicinājis sabiedrības līdzdalības iesaisti dažādu pilsonisko aktivitāšu kampaņās. Projekta pieteicējam jābūt spēkā esošam sabiedriskā labuma organizācijas statusam.

Programmā pieejamais finansējums ir 146 262  EUR, vienam projektam pieejamais minimālais un maksimālais programmas finansējums netiek noteikts. Viens projekta pieteicējs konkursā var iesniegt vienu projekta pieteikumu.

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2024. gada 20.februāra plkst. 23.59.

Konkurss tiks organizēts ar pieteikšanos Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP).  Kopš 2023. gada nogales viss Fonda projektu konkursu cikls – pieteikuma iesniegšana, saziņa, statusa informācija, vērtēšanas procesa rezultāti, līgumi, veiktie maksājumi, atskaišu iesniegšana notiek caur MAP. Lai būtu iespējams pieteikties konkursā un aizpildīt konkursa pieteikuma veidlapu un budžetu, nepieciešams nodrošināt organizācijas pārstāvjiem MAP piekļuvi. Lūdzam ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms 20.02.2024. iesūtīt atbildīgās amatpersonas parakstītu aizpildītu MAP lietotāju izveides veidlapu. Veidlapa pieejama Fonda mājas lapā.

Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Aizsardzības ministrijas, Valsts kancelejas, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstisko sektoru pārstāvošajiem locekļiem, CERT (Informācijas tehnoloģiju drošības incidentu novēršanas institūcija).

Individuālai konsultācijai lūdzam rakstīt e-pastu Programmas atbildīgajai personai Vitai Kalniņai: vita.kalnina@sif.gov.lv.

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Informācija par MAP lietošanu pieejama www.sif.gov.lv  sadaļā “Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP)"

 

Vita Kalniņa

Programmas vadītāja
vita.kalnina [at] sif.gov.lv