Jaunumi Diaspora un remigranti NVO
Ilustratīvs attēls

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis atklātu projektu pieteikumu konkursu nevaldības organizācijām (NVO) programmas “Pilsoniskās līdzdalības veicināšanas programma diasporas NVO darbības atbalstam” ietvaros. Programmā pieejamais atbalsta finansējums diasporas līdzdalības projektu realizācijai ir 179 120 EUR. 

Konkursa mērķis ir veicināt diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu, stiprinot nacionālo identitāti un diasporas pašorganizēšanos. Konkursam aicinātas pieteikties tās NVO, kuru darbība ir saistīta ar diasporas interešu pārstāvību. Konkursā viens projektu iesniedzējs var iesniegt divus projektu pieteikumus. Vienam projektam pieejamais maksimālais finansējums ir 15 000 EUR. Projekta aktivitātes jāīsteno diasporas mītnes zemēs, Latvijā vai tiešsaistes formātos.  

“Pirmo reizi SIF pastāvēšanas laikā esam konkursu izsludinājuši pusotru mēnesi ātrāk nekā ierasts, kā arī iesniegšanas periods ir īpaši ilgs - līdz 27.janvārim, lai katrai organizācijai būtu laiks kvalitatīvi sagatavot savus projektu pieteikumus. Kā būtisku papildinājumu 2023.gada konkursam var minēt to, ka viena no programmas prioritātēm ir atbalsts remigrāciju veicinošu aktivitāšu un pakalpojumu izstrādei un īstenošanai ar mērķi aicināt pārcelties ģimenes un dažādu nozaru profesionāļus atpakaļ uz Latviju,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.  

Projektu pieteikumus izskatīs vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Ārlietu ministrijas, Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Latvijas Investīciju un attīstības aģentūras, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem, Diasporas konsultatīvās padomes nevalstiskā sektora dalībniekiem. Komisijas sastāvā ir arī SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. Projektu pieteikumu vērtēšanai var tikt piesaistīti atklātā konkursā atlasīti neatkarīgi eksperti. 

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2023. gada 27. janvāra plkst. 12.00. Projektu iesniedzēju ērtībai 2023. gada 4. janvārī plkst. 11.00 notiks informatīvais seminārs, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas. Pieteikties dalībai seminārā iespējams, rakstot uz e-pastu liga.abolina@sif.gov.lv  un norādot savu vārdu un uzvārdu, kā arī pārstāvēto NVO. 

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".