Jaunumi

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) informē, ka atklāta konkursa kārtībā 2021.gadā nevaldības organizācijām (NVO) ir iespēja pieteikties papildu finansējumam 564 000 EUR apmērā. Finansējums, kas piešķirts no līdzekļiem neparedzētiem gadījumiem, tiks novirzīts tām NVO, kas ar savu darbību palīdz novērst Covid-19 krīzes radītās sekas, tostarp veic tādas aktivitātes, kas īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām.

Izvērtēšanā tiks ņemti vērā kvalitātes kritērijos iekļautie aspekti, tostarp, vai NVO darbība papildina pašvaldības vai valsts pakalpojuma sniegšanu Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai, vai NVO nodrošina sabiedrībai nepieciešamu pakalpojumu, ko valsts un pašvaldības nenodrošina vai nodrošina nepietiekamā apmērā Covid-19 krīzes radīto seku mazināšanai. Prioritāri atbalsts tiks sniegts tām NVO, kas piedalījās pandēmijas seku mazināšanā jau pavasarī, ārkārtas situācijas laikā.

"Pandēmijas sākums pavasarī lieliski parādīja, ka NVO savā darbībā ir krietni elastīgākas un spēj ātrāk pielāgoties krīzes radītām situācijām. Sabiedrība spēja operatīvi pašorganizēties, piemēram, sniedzot atbalstu produktu iegādē gan visneaizsargātākajām sabiedrības grupām, gan arī tiem, kas atgriezušies no ārzemēm un bija jāievēro stingra pašizolācija. Redzam, ka NVO arī tuvākajā laikā būs būtiska loma krīzes seku mazināšanā, sniedzot palīdzību, ko šobrīd varbūt nepiedāvā valsts vai pašvaldība. Tikai spēcinot NVO sektoru un veicinot sabiedrības saliedētību, veiksmīgāk pārvarēsim pandēmijas sekas," stāsta Zaiga Pūce, SIF sekretariāta direktore.

Vienam pieteicējam maksimāli pieejamais finansējums būs 40 000 EUR, bet aktivitātes būs iespējas realizēt līdz 2021.gada 30.jūnijam. Atbalsts netiek plānots tādām NVO, kas vēl tikai plāno uzsākt iniciatīvas vai darbības Covid-19 krīzes negatīvo seku mazināšanā, vai NVO, kurām atbalsts būtu kvalificējams kā komercdarbības atbalsts.

Reaģējot uz nozares vajadzībām, konkurss izsludināts vēl pirms Ziemassvētkiem. Projektu pieteikumus steidzamības kārtā vērtēs komisija, kuras sastāvā būs pa diviem pārstāvjiem no Labklājības ministrijas un Kultūras ministrijas, pa vienam pārstāvim no Finanšu ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, vismaz viens pārstāvis no NVO un viens no Ministru kabineta sadarbības memoranda padomes deleģēts NVO sektora pārstāvis. Lai nodrošinātu konkursa caurspīdīgumu, projektu pieteikumu vērtēšanai tiks piesaistīti arī neatkarīgi nozares eksperti.

Ņemot vērā valstī noteiktos drošības pasākumus, konkursam NVO aicinātas pieteikties tikai elektroniskā formātā līdz 2021.gada 18.janvāra plkst. 12.00, pieteikumu sūtot uz e-pastu nvofonds@sif.gov.lv. Rezultāti tiks paziņoti februāra vidū. Konsultācijas par projektu pieteikumu sagatavošanu iespējams saņemt pa e-pastu uz adresisanta.barone-upeniece@sif.gov.lv, norādot atsauci uz šo projektu konkursu.

Konkursa "Atbalsts NVO Covid-19 krīzes radīto negatīvo seku mazināšanai" nolikums

Metodiskie norādījumi projekta pieteikuma veidlapas aizpildīšanai

Pielikums nr.1 Projekta pieteikuma veidlapa

Pielikums nr.2 Projekta budžeta veidlapa

Pielikums nr.3 Līguma projekts (informācijai)

Apliecinājums

Kritēriju skaidrojums projektu pieteikumu vērtēšanai

Atbildes uz biežāk uzdotajiem jautājumiem