Jaunumi Mediju atbalsta fonds
Ilustratīvs foto. Pārraides producents sēž pie ekrāna un pults.

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinājis pieteikšanos Mediju atbalsta fonda (MAF) konkursā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”. No Kultūras ministrijas budžeta piešķirtajiem līdzekļiem šogad pieejams finansējums 2 133 411,28 EUR apmērā, kas ir par trīs reizēm vairāk, salīdzinot ar 2021.gadu. 

Konkursā “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” šogad audiovizuāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem pieejams finansējums 879 045,16 EUR apmērā, audiāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem – 490 746,12 EUR, preses izdevumiem – 567 820 EUR, taču interneta vietnēm – 195 800 EUR.   

“Esmu gandarīts, ka šogad Mediju atbalsta fondā pieejams vēsturiski lielākais atbalsts Latvijas informatīvās telpas bagātināšanai un kvalitatīva, sabiedrībai nozīmīga satura izstrādei. Lai arī politikas veidošana, tostarp mediju jomā, ir evolucionējošs process, turpmākus soļus mediju atbalsta sistēmas pilnveidošanai plānots īstenot jauno mediju politikas pamatnostādņu tvērumā. Nav šaubu, ka informatīvās vides apstākļi prasa atbalstu gan tradicionālo mediju transformācijai, gan satura pieejamību auditorijai sasniedzamā un ērti patērējamā formā. Vienlaikus nedrīkst aizmirst, ka mediju politika ir tikai viens no informatīvas telpas pīlāriem, un informatīvās telpas drošībai jābūt horizontālai prioritātei,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis. 

Kā norāda SIF, izsludinātais MAF konkurss nodrošinās mediju satura daudzveidību, no kā ieguvēji būs visa Latvijas mediju ekosistēma un informācijas patērētāji kopumā.

“Neatkarīgi un profesionāli mediji ir demokrātijas mugurkauls, pamats drošai un aizsargātai informācijas telpai. Lai stiprinātu informatīvo vidi laikā, kad aktuāli ir jautājumi, kas saistīti ar dezinformāciju un viltus ziņām, medijiem būs iespēja pretendēt uz atbalstu kvalitatīva, aktuāla un informatīvi analītiska satura izveidei. Konkursa ietvaros mediju uzņēmumiem pieejamais finansējums būs ievērojami lielāks nekā pērn – trīs reizes, kā arī vienam projektam būs iespēja pretendēt uz lielāku summu,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Veiktas arī izmaiņas nolikumā pēc Kultūras ministrijas un Mediju politikas konsultatīvās padomes sagatavotajiem priekšlikumiem. Konkursā uz finansējumu nevarēs pretendēt juridiska persona, kurā 100% kapitāla daļu pieder publiskai personai. Projektu iesniedzēji un sadarbības partneri drīkst būt arī juridiskas personas, kuras atrodas publiskas personas (arī publiskas personas kapitālsabiedrības) kontrolē gadījumā, ja projekta iesniedzējs iesniedz pieteikumu uz finansējumu mediju veidam “Interneta vietnes”. 

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem, tai skaitā pārstāvji no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju, diviem mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un pieciem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotāji, un viens SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.  

Vērtēšanas komisijas sēdēs var piedalīties personas ar vērtēšanas procesa novērošanas tiesībām. Interesenti aicināti pieteikties līdz š.g.28.februārim, rakstot uz e-pastu pasts@sif.gov.lv

Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir 2022. gada 28.marta plkst. 12.00. Projektu iesniedzēju ērtībai 2022. gada 8.martā plkst. 13.00 notiks informatīvais seminārs SIF Facebook lapā, kur projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas.  

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".  

MAF mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.