Jaunumi NVO
vakcinacija

Lai palīdzētu sasniegt nostādīto vakcinācijas mērķi, Sabiedrības integrācijas fonds izsludinājis projektu pieteikumu konkursu “Atbalsts NVO sabiedrības informēšanai par vakcināciju pret Covid-19” nevaldības organizācijām (NVO). Programmas mērķis ir sniegt atbalstu NVO aktivitātēm, kas tiek īstenotas papildus valsts un pašvaldību institūciju veiktajām darbībām, lai veicinātu vakcinācijas pret Covid-19 procesu visos Latvijas reģionos.

Projektu konkursa mērķis ir atlasīt tos NVO projektus, kuru īstenošana sniedz ieguldījumu pēc iespējas ātrāk sasniegt mērķi vakcinēt 70% Latvijas iedzīvotāju. Programmā projektu īstenošanai pieejamais finansējums ir 396 000 EUR, un vienam projekta iesniedzējam pieejamais maksimālais finansējums ir 33 000 EUR.

Tirgus un sabiedriskās domas pētījumu centra SKDS aptauja, kas veikta vakcinācijas sākumposmā 2021.gada februārī, liecina, ka pirmo iespēju vakcinēties pret Covid-19 plānoja izmantot 29% Latvijas iedzīvotāju. Tikmēr 36% atbildēja, ka varētu vakcinēties, tomēr vēlas nogaidīt. Savukārt SKDS aptaujas dati, kas publicēti 2021.gada jūnijā, liecina, ka to cilvēku skaits, kas vēlas vēl nogaidīt, ir samazinājies līdz 25%, vienlaikus norāda, ka neizlēmušo iedzīvotāju īpatsvars sabiedrībā joprojām ir ceturtā daļa.

“Vakcinēšanās temps Latvijā mazinās, bet mērķis ir palicis nemainīgs – vietējie un starptautiskie eksperti norāda, ka būtu jāpanāk 70% iedzīvotāju vakcinācija, lai ierobežotu Covid-19 izplatību. Lai sasniegtu nospraustos mērķus, ar NVO palīdzību plānots īstenot mērķtiecīgu un personalizētu komunikāciju par vakcināciju pret Covid-19, īpaši vēršot uzmanību dažādām sabiedrības grupām un to vajadzībām,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Lai nodrošinātu fokusētu komunikāciju, kas vērsta uz konkrētām iedzīvotāju grupām, par vakcināciju pret Covid-19, projektu ietvaros tiks atbalstītas aktivitātes, kas informē sabiedrību un atsevišķas sabiedrības grupas par vakcīnām un vakcinācijas kārtību ar mērķi – veicināt izpratni par vakcināciju pret Covid-19 un sekmēt Latvijas iedzīvotāju vakcināciju, kā arī veicina individuālu pieeju personai vai personu grupām – informējot, palīdzot pierakstīties uz vakcināciju un nodrošinot iespēju nokļūt līdz vakcinācijas punktam vai vietai. Ar apstiprināto projektu aktivitātēm būtu jāsasniedz vismaz 13 200 Latvijas iedzīvotāji.

Programmas finansējums veido 100% no projekta kopējām attiecināmajām izmaksām un projekta iesniedzējs konkursā varēs iesniegt tikai vienu projekta pieteikumu. Projekta izmaksu attiecināmības periods ir no projekta īstenošanas uzsākšanas brīža līdz 2021.gada 31.decembrim. Projektu iesniedzēji var piesaistīt sadarbības partnerus, paredzot finansējumu līdz 40% no projekta kopējām izmaksām. 

Vērtēšanas komisijas sastāvā būs divi pārstāvji no Veselības ministrijas un pa vienam pārstāvim no Nacionālā veselības dienesta, Kultūras ministrijas un Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, un viens Sabiedrības integrācijas fonda pārstāvis, kurš vadīs vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalīsies.

Projektu pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2021.gada 9.septembra plkst. 12.00. Plašāka informācija par konkursa norisi atrodama Sabiedrības integrācijas fonda tīmekļvietnes sadaļā "Projektu konkursi".