Jaunumi

attels

attels

Kampaņas "Atvērtība ir vērtība" ziņu lapa

Sabiedrības integrācijas fonda informatīvas kampaņas dažādības veicināšanai "Atvērtība ir vērtība" ietvaros tiek īstenotas daudzveidīgas aktivitātes jauniešu, darba devēju un dažādām Latvijas iedzīvotāju auditorijām, kas rada iespēju plašāk pastāstīt par nediskriminācijas principiem, toleranci un vienlīdzību. Šogad kampaņas fokusā ir dzimumu līdztiesība un tās pievienotā vērtība izglītībā, darba tirgū un ģimenes dzīvē.

"Šis saspringtais laiks ir izgaismojis joprojām mūsu sabiedrībā pastāvošos stereotipus par tradicionālajām dzimumu lomām un pienākumu sadalījumu ģimenē, diemžēl saasinājusies arī vardarbība ģimenē. Tāpat varam redzēt neiecietības, baiļu un stereotipu izpausmes sekas joprojām pastāvošā rasismā un dažādu citu veidu diskriminācijas izpausmēs gan Latvijā, gan pārējā pasaulē. Tomēr iepriecinoša ir ziņa, ka mūsdienu sabiedrībā pieaug neapmierinātība ar šīm izpausmēm un aizvien vairāk cilvēku ir gatavi neklusēt un par tām runāt skaļi. Gribu ticēt, ka sabiedrība mainās uz labu un attīstās izpratne par dažādību kā vērtību," uzsver Zaiga Pūce, Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore.

Esam sagatavojuši ziņu lapu, lai pastāstītu par kampaņā plānoto, lai spējam stāties pretim jebkādām diskriminācijas izpausmēm, neklusēt par tām un palīdzēt tiem, kuri paši nespēj aizstāvēt savas tiesības. Šajā ziņu lapā var izlasīt par informatīvās kampaņas "Atvērtība ir vērtība" jaunumiem, par bezmaksas mācībām – "Skatu punkti" un iespēju tajās pieteikties, par kustību "Dažādībā ir spēks" un tās aktualitātēm. Kā arī iespēja video stāstā iepazīties ar Bušu ģimeni un ielūkoties viņu ikdienā caur tēta Krišjāņa skatījumu. Plašāka informācija pieejama pielikumā pievienotajā ziņu lapā.

Aicinām iepazīties ar "Atvērtība ir vērtība" ziņām un iesaistīties mūsu kampaņas aktivitātēs!

Lai sekotu līdzi kampaņas "Atvērtība ir vērtība" notikumiem, ziņām un materiāliem, iespējai piedalīties un būt klātesošam/ai pasākumos, aicinām pieteikties uz kampaņas ziņu lapām:atvertiba@dazadiba.lv.


Kā arī aicinām sekot līdzi atvertiba.lv un sociālo tiklu vidē www.facebook.com/dazadibasveicinasana/

Kampaņas "Atvērtība ir vērtība" mērķis ir veicināt dialogu ar Latvijas sabiedrību par nediskriminācijas principiem un sekmētu toleranci starp dažādām diskriminācijas riskam pakļauto personu grupām. Pērn kampaņas fokusā bija patvēruma meklētāji un personas ar bēgļa vai alternatīvo statusu, bet šogad kampaņas mērķis ir veicināt toleranci Latvijas sabiedrībā pret dažādu etnisko tautu pārstāvjiem.

Cerot uz iesaisti un atbalstu atvērtākas sabiedrības veidošanā mums apkārt!

Kampaņa "Atvērtība ir vērtība" tiek īstenota Sabiedrības integrācijas fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) informatīvā kampaņa "Atvērtība ir vērtība" ietvaros. Finansējums piešķirts 85% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.