Dažādības novērtējums

Ir aizritējis ar dažādiem notikumiem bagāts Sabiedrības integrācijas fonda (Fonds) īstenotā projekta “Dažādības veicināšana” noslēdzošais gads. 2023.gadā esam noslēguši pēdējās projekta aktivitātes – īstenojuši izmēģinājumprojektu “mājoklis vispirms” un sagatavojuši rekomendācijas bezpajumtniecības novēršanas politikas pilnveidošanai Latvijā, snieguši sociālā mentora atbalstu Ukrainas civiliedzīvotājiem, kā arī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu patvēruma meklētājiem un bēgļiem. Esam īstenojuši bezmaksas mācību programmu darba devējiem par dažādības vadību un iekļaujošu daba vidi, kā arī noorganizējuši jaunu un Latvijā līdz šim nebijušu iniciatīvu dažādības jomā – Dažādības mentoru programmu. Projekta “Dažādības veicināšana” ietvaros astoņu gadu laikā paveikts daudz! Kopsavilkumā atskatāmies uz paveikto šogad un sasniegumiem kopumā!

 

KAS PAVEIKTS 2023. GADĀ?

Kā vienu no prioritātēm, sākoties Krievijas militārai ofensīvai pret Ukrainu, bijām izvirzījuši un veiksmīgi īstenojām sociālā mentora atbalsta programmu Ukrainas civiliedzīvotājiem. Programmas darbība tika uzsākta 2022. gada aprīļa beigās, un tās mērķis bija sniegt Ukrainas civiliedzīvotājiem praktisku atbalstu, veidojot izpratni par dzīvi Latvijā un tās sabiedrībā, un palīdzot iegūt nepieciešamās prasmes ikdienas situāciju risināšanā. Kopā līdz šā gada  beigām sociālā mentora atbalsts tika sniegts  1957 Ukrainas civiliedzīvotājiem (1175 sievietēm un 782 vīriešiem); 34% atbalsta saņēmēji bija vecumā no 0 līdz18 gadiem, savukārt, vecākajam Ukrainas iedzīvotājam,, kuram sniegta palīdzība, bija93 gadi.  Programmas īstenošana noritēja ciešā sadarbībā ar pašvaldību sociālajiem dienestiem visā valsts teritorijā, visaktīvāk iesaistoties 23 pašvaldībām. Pakalpojumu nodrošināja 93 sociālie mentori no 7 nevaldības organizācijām: profesionālās tālākizglītības centra “Fibra”, ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrības "DOMUS", biedrības “Vidusdaugavas NVO centrs”, nodibinājuma “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, nodibinājuma “Caritas Latvija”, biedrības “Patvērums “Drošā māja”” un biedrības “Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum"”. Saite uz SIF mājas lapā pieejamo informāciju: https://www.sif.gov.lv/lv/sociala-mentora-atbalsts-ukrainas-civiliedzivotajiem.

Mājoklis vispirms

2022.gadā Sabiedrības integrācijas fondam tika uzticēts īstenot izmēģinājumprojektu atbalsta pasākumu īstenošanai bezpajumtniekiem. Sadarbībā ar Rīgas, Liepājas un Valmieras pašvaldību, kā arī iesaistot biedrību “Latvijas Samariešu apvienība” un pētniekus no “Safege Baltija”  tika testēts pakalpojums, izmantojot “mājoklis vispirms” pieeju, lai  mazinātu ar bezpajumtniecību saistītās problēmas Latvijā. 2022.-2023.gadā tika apzināta citu valstu labā prakse par atbalsta pakalpojumu bezpajumtniekiem sniegšanu un organizētas pieredzes apmaiņas vizītes Somijā, Dānijā un Polijā. Balstoties uz klientu identificētajām vajadzībām, ir  izstrādāts atbalsta pakalpojuma apraksts - skatīt šeit. Kopumā izmēģinājumā tika iesaistītas 3 pašvaldības un nodrošinātas 45 mājvietas (Rīgā 25, Liepājā 10, Valmierā 10), kurās izmēģinājuma projekta laikā uzturējās 49 personas. Izmēģinājumprojekta norises un rezultātu izvērtējums un rekomendācijas pieejamas šeit.

Liepna

Sadarbībā ar Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldi,  Nodrošinājuma valsts aģentūru un nodibinājumu “Caritas Latvija” tika sniegts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums. Šogad 616 patvēruma meklētājam, bēgļiem un personām ar alternatīvo statusu (unikālie klienti) esam palīdzējuši atrast problēmu risinājumus un iejusties Latvijas sabiedrībā. 2023.gadā strauji pieauga patvēruma meklētāju skaits, sasniedzot augstāko pakalpojuma saņēmēju skaitu mēnesī, proti, oktobrī sociālā darbinieka un sociālā mentora atbalstu saņēma 318 klienti. Izvērtējums par sniegto pakalpojumu (2022-2023) pieejams: https://www.sif.gov.lv/lv/media/5985/download?attachment.  Teju astoņu gadu laikā ir sniegts sociālā darbinieka un sociālā mentora pakalpojums 2193 klientiem (801 sievietei un 1392 vīriešiem). Pakalpojuma perioda laikā atbalsts nodrošināts arī 726 bērniem vecumā no 0 līdz 18 gadiem. Kopumā patvēruma meklētāji Latvijā ir ieradušies no 61 pasaules valsts, visvairāk no Sīrijas, Afganistānas, Irākas, Irānas, Baltkrievijas, Krievijas un Azerbaidžānas.

 

Ziemassvētku dāvanas bērniem – patvēruma meklētājiem

Ziemassvētku laikā Fonds organizēja labdarības akciju “Dāvana patvēruma meklētāju bērniem”., kas norisinājās jau astoto gadu un kurā aicinājām draugus, paziņas, darba devējus, skolas un citus atsaukties un sarūpēt dāvanas bērniem, kuri ieradušies Latvijā, meklējot drošu patvērumu. Pateicoties līdzcilvēku atsaucībai, tika sarūpētas  vairāk kā 150 dāvanas   74 meitenēm un 77 zēniem no Patvēruma meklētāju centra “Mucenieki” un arī ārpus tā. Šogad dāvanās bija futbola bumbas, lego, mugursomas, puzles, kosmētika, bezvadu austiņas, pārsteigumi - skrejritenis un skrituļdēlis, balles kleitas. Mazākajam dāvanas saņēmējam bija tikai - 2 mēneši. Bērni Latvijā ieradušies no Kongo, Afganistānas, Irānas, Eritrejas, Etiopijas, Ķīnas, Sīrijas, Tadžikistānas, Baltkrievijas, Burundijas, Gvinejas un citam valstīm. Paldies Nekustamo īpašumu aģentūrai, Tiesībsargam, Elektroniskajiem sakariem, IT ZABBIX, Rīgas Centra daiļamatniecības pamatskolai, Civittas, Labklājības ministrijai, Kultūras ministrijai, Iekšlietu ministrija, CFLA, Printful un SIF kolēģiem!

 

SkatuPunkti mācības

Jau sesto gadu Fonds īstenoja mācību programmu “Skatu Punkti”, kuru kopumā absolvējuši 1140 dalībnieki – dažādu uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu un nevaldības organizāciju pārstāvji no visas Latvijas. To mērķis bija palīdzēt darba devējiem un darba ņēmējiem ne vien iepazīt un izprast citādo, bet arī apzināties dažādības plašās iespējas, jo dažādu pētījumu dati liecina, ka tieši darba tirgū diskriminācija Latvijā ir sastopama visbiežāk.

Sadarbībā ar Spring Valley un Koorporatīvās Ilgtspējas un atbildības institūtu 2023. gadā mācībās Skatu Punkti esam paaugstinājuši izpratni un kompetenci par dažādības vadības jautājumiem 117 (102 sievietes un 15 vīrieši) valsts un pašvaldību iestāžu, biedrību vai nodibinājumu, uzņēmumu vadītājiem un speciālistiem. 79 darba devēji un viņu darbinieki pieredzējušu ekspertu vadībā apguva praktiskas iemaņas, kā neapmaldīties plašajos dažādības labirintos.

Mentoru prog.

2023. gadā tika īstenota jauna un Latvijā līdz šim nebijusi iniciatīva dažādības jomā – Dažādības mentoru programma, kuru absolvēja 20 dalībnieki no dažādiem uzņēmumiem, valsts iestādēm un nevaldības organizācijām, kopā pārstāvot 16 darba devējus. Programma deva iespēju gan paplašināt savas zināšanas par dažādības vadības ieviešanu organizācijās, gan pieredzējušu ekspertu vadībā radīt konkrētu un organizācijas vajadzībās balstītu risinājumu savai darba vietai. Sagatavotās iniciatīvas saistītas ar daudzveidības un iekļaušanas politikas izstrādi, vadītāju un darbinieku izglītošanu, t.sk. dažādu materiālu izstrādi, dažādības audita veikšanu organizācijā. Tāpat ir vairākas specifiskas iniciatīvas, kas saistītas ar dažādu grupu  - dažādu paaudžu, viesstrādnieku un cilvēku ar neirodažādību - iekļaušanās veicināšanu konkrētajā organizācijā. Dažādības mentoru programmas absolventi ir kļuvuši par dažādības vēstnešiem ne tikai savā uzņēmumā vai organizācijā, bet ikvienam darba devējam, kurš iespējams vēl šobrīd šaubās par dažādības potenciālu.

 

KO DARĪSIM TĀLĀK?

Fonda īstenotā projekta “Dažādības veicināšana” astoņu gadu laika ietvaros sperti mazāki un lielāki soļi pretī diskriminācijas mazināšanai un tolerances principu iedzīvināšanai Latvijas sabiedrībā. Projekta ietvaros esam ielikuši labus pamatus, lai mazinātu bēgļu un patvēruma meklētāju diskrimināciju, personu diskrimināciju to etniskās izcelsmes, dzimuma, vecuma un invaliditātes dēļ, īstenotas dažādas aktivitātes. Un projekta noslēgums ir tikai jauns atspēriens citām iniciatīvām. Tāpēc Fonda nākotnes vīzija ir visnotaļ ambicioza.

Esam apņēmušies Latvijā reģistrēt ISO standartu “Cilvēkresursu vadība – dažādība un iekļaušana”, ko Latvijas uzņēmumi varētu pilnvērtīgi izmantot kā vadlīnijas darbā ar dažādības un iekļaušanas jautājumiem. Standarts nosaka galvenos dažādības un iekļaušanas principus, pienākumus, ieteicamās darbības un sasniedzamos rezultātus visās cilvēkresursu vadības dzīves cikla fāzēs, kā arī pakalpojumu izstrādē, piegādes ķēdēs un attiecībās ar ārējām ieinteresētajām pusēm. Tāpat esam, domājuši par dažādības vadības ekspertu sertificēšanu.

Turpināsim iesākto - turpināsim nodrošināt profesionālus un kvalitatīvus izglītojošus pasākumus darba devējiem un to darbiniekiem, veiksim mērķtiecīgus un visaptverošus sabiedrības izpratnes un informētības par diskriminācijas, tolerances, sabiedrības saliedētības un dažādības jautājumiem, turpināsim uzrunāt darba devējus par dažādības vadību gan turpinot kustības “Dažādībā ir spēks” īstenošanu un veidojot dažādības platformu darba devējiem, gan apkopojot darba devēju pieredzes stāstus un labās prakses piemērus, kā arī attīstot padziļinātākas izglītojošas programmas. Arī turpmāk plānojam sadarboties ar jomas speciālistiem, lai Latvijā dažādības vadības principi kļūtu par ikdienu!

 

Izsakām pateicību mūsu sadarbības partneriem un viņu komandām no Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes, Nodrošinājuma valsts aģentūras, Spring Valley un Koorporatīvās Ilgtspējas un atbildības institūtam, nodibinājumam “Caritas Latvija”, profesionālās tālākizglītības centram “Fibra”, ģimenes un audžuģimenes atbalsta biedrībai "DOMUS", biedrībai “Vidusdaugavas NVO centrs”, nodibinājumam “Ventspils Augsto tehnoloģiju parks”, biedrībai “Patvērums “Drošā māja””, biedrībai “Atbalsta un izaugsmes centrs "Alendum", kā arī Rīgas, Liepājas un Valmieras pašvaldībai, biedrībai “Latvijas Samariešu apvienība”, “Safege Baltija” un SAIF Kurzemes ģimeņu atbalsta centrs “Liepāja”.

Paldies projekta “Dažādības veicināšana” komandai par intensīvu, izaicinošu un izzinošu darbu šo astoņu gadu laikā. Paldies Karīna, Kristīne, Normunds, Aija, Evija, Irēna, Ardis, Antra, IlzeR, Oskars, Agnese, Karolīna, Sigita, ka bija gatavi iesaistīties un dalīties savās zināšanās, pieredzē un prasmēs, jo ticējāt kopīgām vērtībām un mērķim – Dažādībā ir spēks!

 

Dažādības novērtējums