Ilustratīvs attēls

Dažādības veicināšanas logo ansamblis

Sabiedrības integrācijas fonda īstenotajā kustībā “Dažādībā ir spēks”, kuras mērķis ir iedzīvināt dažādības vadības un iekļaujošas vides principus, pastāvēšanas laikā pievienojušies un pašnovērtējumu veikuši 124 darba devēji – uzņēmumi, nevaldības organizācijas, valsts pārvaldes un pašvaldības iestādes.   

Visā kustības pastāvēšanas laikā ticis apbalvots 21 darba devējs, starp tiem tādi darba devēji kā SIA SCHWENK Latvija, AS Draugiem Group, Lidosta “Rīga”, “Valsts nekustamie īpašumi”, AAS “Balta”, SIA “Paulig Coffee Latvia”,  Starptautiskā Kosmetoloģijas koledža, VSIA “Strenču psihoneiroloģiskā slimnīca”, biedrība “Latvijas Samariešu apvienība”, Cēsu novada pašvaldība u.c. 

Kustības ietvaros ik gadu bez maksas tiek  nodrošinātas profesionāļu konsultācijas un praktikumi par dažādības vadības metožu ieviešanu darba vidē, izstrādāti individualizēti darba plāni, kā izmantot dažādības potenciālu organizācijā,  izcelti labākiem Latvijas darba devēji kādā no kategorijām, kas raksturo dažādības vadības būtību. 

“Es personīgi esmu lepna, ka esam bijuši vieni no celmlaužiem šajā jomā un, ka arī pateicoties mums sarunas par iekļaujošu darba vidi ir kļuvušas aktuālākas darba devēju vidū. Aizvien vairāk uzņēmumu, organizācijas un iestādes domā par atbildīgu un iekļaujošu darba vidi  ne tikai saviem darbiniekiem, bet arī sabiedrībai kopumā, un ar savu ikdienas darbu sniedz nozīmīgu ieguldījumu diskriminācijas mazināšanā un vienlīdzības principu iedzīvināšanā, radot interesi un motivāciju citiem darba devējiem veidot iekļaujošu darba vidi un būt atvērtiem dažādībai,” uzsver Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.  

Kustība “Dažādībā ir spēks” darba devējiem ir ļāvusi paraudzīties uz sevi no malas, veidot darbinieku izpratni par iekļaujošu vidi un dažādības priekšrocībām, kā arī sniegusi pārliecību par uzsākto un parādījusi jaunas iespējas attīstībai. 

Kā norāda viena no kustības ekspertēm, Latvijas darba devēju attieksme pret dažādības vadības jautājumiem, salīdzinot ar, piemēram, 2018. gadu ir būtiski uzlabojusies. “Darba devēji vairāk apzinās, ka par to ir jārunā, un nebaidās, ka tas publiski izskanēs. Agrāk reti kurš darba devējs bija gatavs ievietot savā tīmekļa vietnē informāciju par dažādības vadību un iekļaujošu darba vidi, nemaz nerunājot par runāšanu par šiem jautājumiem publiskajā telpā. Šobrīd arvien vairāk novērojams tas, ka darba devēji ir gatavi dalīties ar savu labo praksi, tādējādi veicinot arī citu darba devēju darbības dažādības vadības jomā,” norāda eksperte pretdiskriminācijas jautājumos Sigita Zankovska-Odiņa. 

2018. gadā, kas bija pirmais kustības pastāvēšanas gads, pašnovērtējumu veica 17 darba devēji, 2019. gadā – 31 darba devējs, 2020. gadā – 36 darba devēji, 2021. gadā – 41 darba devējs, savukārt 2022. gadā – jau 46 darba devēji. Kopš 2018. gada kustība pulcē jau 124 darba devējus. 

Kustība “Dažādībā ir spēks” un atbalsta pasākumi iekļaujošas darba vides un dažādības vadības veicināšanai tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.