#NVO
Līdzfinansējuma programma

Lai atbalstītu Latvijas nevaldības organizāciju (NVO) līdzdalību ārvalstu fondu finansēto projektu īstenošanai, kas vērsti uz saliedētas un pilsoniski aktīvas sabiedrības attīstību, Sabiedrības integrācijas fonds apstiprinājis 9 NVO projektus. Otro gadu pēc kārtas programmā pieejamais finansējums apgūts jau pirmajā konkursa kārtā.

Atbalstīto projektu tēmas aptver dažādus sabiedrībai būtiskus jautājumus, starp tiem –sociālās uzņēmējdarbības iespēju attīstīšana jauniešu vidū; pilsoniskās līdzdalības veicināšana; jauniešu iesaiste ES procesos un ES parlamenta vēlēšanās; mākslinieku un zinātnieku sadarbības pilotprojekti ar mērķi ilgtermiņā uzlabot ūdens kvalitāti ar inovatīviem apsaimniekošanas pasākumiem; mērķētu kultūras pasākumu īstenošana pierobežas novados; medijpratības aktivitātes ar mērķi stiprināt un aizsargāt informatīvo telpu; izglītojoši pasākumi atbildīgas privātas mežsaimniecības attīstībai.

Programmas līdzfinansējuma saņēmēju vidū ir biedrība "Radošās Idejas", "Latvijas Pilsoniskā alianse", "Reach for Change Latvia", "Klubs “Māja” - jaunatne vienotai Eiropai", "Latvijas Jaunā teātra institūts", "Skaņumāja", "Baltijas Mediju izcilības centrs" un nodibinājumi "Latvijas Dabas fonds", "Pasaules Dabas Fonds".

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums projektu īstenošanai ir 98 700 EUR. Par piešķirto finansējumu tiks īstenots  viens makroprojekts un astoņi mikroprojekti. Finansējums tika piešķirts makro un mikro līmenī, kur makro līmenī viena projekta īstenošanai varēja pieteikties uz 30 000 EUR atbalstu un mikro līmenī līdz 15 000 EUR līdzfinansējumam. Šāda pieeja ieviesta, ņemot vērā, ka ārvalstu fondu finansētajiem projektiem līdzfinansējums parasti nepieciešams robežās no 20 līdz 30%. 

Programmas izmaksu attiecināmības periods ir no 2024.gada 1.janvāra līdz 2024.gada 31.decembrim. 

"Līdzfinansējuma programma" ir būtisks atbalsts ne tikai starptautisku NVO projektu īstenošanai, bet vienlaikus sniedz lielu ārvalstu investīciju piesaisti Latvijā. Kā, piemēram, 2023. gadā līdzfinansētie  projekti ar SIF sniegto finansējumu 75 810, 64 EUR, NVO varēja piesaistīt gandrīz 23 reizes lielāku ārvalstu fondu finansējumu - 1 733 649,66 EUR apmērā dažādu sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā.

Līdzfinansējuma pieteikumus izskatīja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Tieslietu ministrijas, Labklājības ministrijas.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP)  un https://www.sif.gov.lv/lv/lidzfinansejuma-programma.

Liene Vārslavāne

Nodaļas vadītāja vietniece
liene.varslavane [at] sif.gov.lv