Jaunumi Mediju atbalsta fonds
MAF Reģionālo, vietējo un diasporas mediju atbalsta programmā atbalstīti 48 pieteikumi
MAF logo

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis konkursa rezultātus Mediju atbalsta fonda (MAF) programmā “Reģionālo, vietējo un diasporas mediju atbalsta programma”. No Kultūras ministrijas budžeta piešķirtajiem līdzekļiem programmas ietvaros apstiprināti 48 projekti vairāk nekā 1,5 milj. EUR apmērā.

Programmā “Reģionālo, vietējo un diasporas mediju atbalsta programma” varēja iesniegt projektus trīs kategorijās: “Sabiedriski nozīmīgs saturs” – sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana reģionālajos un vietējos medijos, “Latgales reģions” – projekti, kuru pamata mērķauditorija atrodas Latgales plānošanas reģiona teritorijā, kas nodrošina reģiona iedzīvotājiem sabiedriski politisko, sociālekonomisko vai kultūras notikumu aktualizāciju un to ietekmes padziļinātu skaidrojumu, “Diasporas mediji” - sabiedriski nozīmīga un kvalitatīva satura veidošana Latvijas diasporai diasporas medijos, tādējādi saglabājot diasporas saikni ar Latviju un tās kultūru.

Arī šogad konkursā bija vērojama liela konkurence, kopā tika saņemti 66 projektu pieteikumi, no kuriem tika apstiprināti 48 jeb 73% no visiem saņemtajiem. Apstiprināto projektu kopējais finansējums ir 1 583 025,92 EUR, bet to īstenošanas laiks paredzēts 12 mēnešu periodā. Atbalstītie projekti aptver plašu reģionālo mediju pārklājumu visā Latvijā.

Kategorijā “Sabiedriski nozīmīgs saturs” pieteikumus varēja iesniegt trīs apakškategorijās pēc mediju veida: “Audiovizuāli elektroniskie plašsaziņas līdzekļi”, “Audiāli elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” un “Preses izdevumi”. Šajā kategorijā tika saņemts lielākais pieteikumu skaits - 44, no kuriem tika apstiprināts 31 projektu pieteikums par kopējo finansējumu 1 266 717,10 EUR. Savukārt kategorijā “Latgales reģions” pieteikumus varēja iesniegt divās apakškategorijās: “Latgales reģiona elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” un “Latgales reģiona preses izdevumi”. Šajā kategorijā tika saņemti 18 projektu pieteikumi, no kuriem apstiprinājumu ieguva 14 projekti par kopējo finansējumu 256 355,22 EUR. Lai veicinātu iespēju saņemt kvalitatīvu saturu latviešu valodā arī ārzemēs dzīvojošajiem, šogad izveidota atsevišķa kategorija diasporas medijiem, kurā saņemti un apstiprināti 3 pieteikumi 59 953,60 EUR apmērā.

“Reģionālo un diasporas mediju pienesums valsts mediju telpai kļūst arvien nozīmīgāks. Īpaši informatīvā kara apstākļos, kad tieši reģionu un diasporas iedzīvotāji ir visvairāk pakļauti citu valstu mediju plūsmām. Tādēļ man ir īpašs prieks, ka 1,5 miljonu eiro apmērā, spējam stiprināt neatkarīgu un uzticamu satura veidošanu latviešu valodā, lai sasniegtu mūsu tautiešus visā pasaulē.” stāsta Kultūras ministrs, SIF padomes priekšsēdētājs Nauris Puntulis

“Jaunāko pētījumu dati liecina, ka iedzīvotāju vidū arvien rūk ticība par iespēju ietekmēt lēmumus vietvarās. Šis ir satraucošs radītājs, kuru iespējams uzlabot, atbalstot kvalitatīva, daudzveidīga viedokļu un notikumu  atspoguļojuma veidošanu medijos. Šajā gadījumā būtiski ir izcelt šī konkursa mērķauditorijas - reģionālo, vietējo un diasporas mediju, un viņu veidotā satura lomu sabiedriskās domas un pilsoniskās aktivitātes veidošanā. Spēcīgi mediji ir viens no demokrātijas stūrakmeņiem.” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

MAF mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kura sastāvēja no četriem augstskolu pārstāvjiem,  diviem mediju jomas NVO, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un pieciem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotāji, un viens SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Savukārt konkursa rezultāti lielākajā no MAF programmām “Atbalsts medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai latviešu valodā”  tiks paziņoti maija beigās.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

 

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv