Jaunumi #Mediju atbalsta fonds
Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis konkursa rezultātus lielākajā Mediju atbalsta fonda (MAF) programmā
MAF logo

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis konkursa rezultātus lielākajā Mediju atbalsta fonda (MAF) programmā “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”. No Kultūras ministrijas piešķirtajiem budžeta līdzekļiem apstiprināti 50 projektu pieteikumi 2,6 milj. EUR vērtībā.

Programmā “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” varēja iesniegt projektus četrās kategorijās: “Audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi”, “Audiālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi”, “Preses izdevumi” un “Interneta vietnes”.

Arī šogad konkursā bija vērojama liela konkurence, kopā tika saņemti 72 projektu pieteikumi par pieprasīto finansējuma summu 3 631 044,63 EUR apmērā. Apstiprināti tika 50 jeb 69% no visiem saņemtajiem projektu pieteikumiem par kopējo finansējumu 2 613 644,05  EUR, to īstenošanas laiks paredzēts 12 mēnešu periodā.  Kategorijā “Audiovizuālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” tika saņemts vislielākais pieteikumu skaists -  22 no kuriem apstiprināti 17, par kopējo finansējumu 1 003 392,61 EUR, bet kategorijās Audiālie elektroniskie plašsaziņas līdzekļi” apstiprināti 8 projektu pieteikumi par 584 972,66 EUR un “Preses izdevumi” apstiprināti 12 projekti par 687 998,51 EUR. Savukārt kategorijā “Interneta vietnes” atbalstīti 13  no 23 projektu pieteikumiem par 337 280,27 EUR.

“Šogad konkursā saņemto projektu skaits skaidri parāda mediju vēlmi veidot sabiedriski nozīmīgu saturu, kuru sagaida to auditorija. Tas arī vēlreiz pierāda MAF nozīmīgumu, atbalstot labākos projektus, kuri jau drīzumā varēs nonākt pie saviem lasītājiem, skatītājiem un klausītājiem.” stāsta Kultūras ministrs, SIF padomes priekšsēdētājs Nauris Puntulis

“Ņemot vērā gan iekšpolitikas, gan ārpolitikas notikumus,  šobrīd ir īpaši svarīga loma spēcīgiem medijiem, kas spēj nodrošināt kvalitatīvu un objektīvu procesu atspoguļojumu un analīzi. Ar MAF atbalstu tiks veidots saturs, kas veltīts aktuāliem un nozīmīgiem tematiem. Viena ceturtdaļa no apstiprinātajiem projektiem paredzēta tieši pētnieciskās un analītiskās žurnālistikas žanra satura veidošanai. Lielā daļā apstiprināto projektu plānots radīt tādu saturu, kas veicina sabiedrības saliedētību  -  iekļaujošu līdzdalību, sekmē dažādu sabiedrības grupu, tostarp, mazākumtautību iekļaušanos sabiedrībā.” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

MAF mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja komisija, kura sastāvēja no četriem augstskolu pārstāvjiem,  diviem mediju jomas NVO, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un pieciem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotāji, un viens SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.

Ilze Sarkanābola

Sabiedrisko attiecību vadītāja
ilze.sarkanabola [at] sif.gov.lv