#Jaunumi #MAF #Mediju atbalsta fonds
Kamera filmē cilvēku

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis rezultātus lielākās Mediju atbalsta fonda (MAF) programmas  “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” konkursos. No Kultūras ministrijas piešķirtajiem budžeta līdzekļiem apstiprināti 43 projektu pieteikumi gandrīz 2,2 milj.  EUR vērtībā.

Konkurss tiek rīkots ar mērķi atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga, informatīvi izglītojoša satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Konkursā nemainīgi bija vērojama liela konkurence, kopā tika saņemti 78 projektu pieteikumi par pieprasīto finansējuma summu 4 387 333,15 EUR apmērā. Apstiprināti tika 43 jeb 55%  no visiem saņemtajiem projektu pieteikumiem par kopējo finansējumu 2 195 299,86 EUR, to īstenošanas laiks paredzēts 12 mēnešu periodā. 

Projektus varēja iesniegt katram mediju veidam atsevišķā konkursāAtbalsts audiovizuāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem” apstiprināti 18 projekti par kopēju finansējumu 990 786,66 EUR,  “Atbalsts audiāliem elektroniskiem plašsaziņas līdzekļiem” apstiprināti 2 projekti par kopējo finansējumu 143 976,99 EUR,   “Atbalsts preses izdevumiem”  - 12 projekti par kopējo finansējumu 711 769,63 EUR, “Atbalsts interneta vietnēm” -  11 projekti 348  766,58 EUR.

‘’Mediju atbalsta fonds daudziem preses, radio, TV un interneta portāliem ir būtisks atspaids, lai sarežģītajos tirgus apstākļos radītu redakcionāli neatkarīgu, atbildīgu un kvalitatīvu žurnālistikas saturu latviešu valodā. Šādi mēs stiprinām gan vārda brīvību un demokrātiju, gan arī nacionālo drošību, kur medijiem ir nozīmīga loma Latvijas informatīvajā telpā, gan latviešu valodas klātbūtni publiskajā telpā. Tāpēc esmu gandarīta par lielo pieteikumu skaitu, kas konkurences apstākļos ļauj izraudzīties perspektīvākos projektus un kas parāda, ka medijiem ir vēlme arvien attīstīties un atrast jaunus veidus, kā nodrošināt kvalitatīvu žurnālistisku,” uzsver kultūras ministre Agnese Logina.

"Ar MAF atbalstu tiks veidots saturs, kas veltīts aktuāliem un nozīmīgiem tematiem, viena trešā daļa no apstiprinātajiem projektiem paredz veidot saturu pētnieciskajā un analītiskajā žurnālistikā. Citus gadus pieteikumu apjoms analītiskās žurnālistikas projektiem bija zemāks, tādēļ var secināt, ka arī paši mediji jūtas arvien drošāk īstenot projektus vienā no vissarežģītākajiem žurnālistikas žanriem. Savukārt deviņi apstiprinātie projekti paredz satura pieejamības veicināšanu personām ar funkcionāliem traucējumiem, tas nozīmē, ka MAF radītais saturs būs pieejams arī, piemēram, cilvēkiem ar redzes vai dzirdes traucējumiem, " stāsta Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja  komisija, kura sastāvēja no  pieciem augstskolu pārstāvjiem (tai skaitā pārstāvjiem no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju / mediju programmas), diviem mediju jomas nevaldību organizāciju pārstāvjiem, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pa vienam pārstāvim no Latvijas Mediju ētikas padomes un Baltijas Mediju izcilības centra, un viņu aizvietotājiem, četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem viens ir Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis un divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģētiem pārstāvjiem un viņu aizvietotājiem.

Ar plašāku informāciju par konkursu un apstiprinātajiem projektiem iespējams iepazīties: Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP)  un Fonda mājaslapā.