#Jaunumi #MājoklisVispirms
Mājoklis vispirms

Sabiedrības integrācijas fonds sadarbībā ar Latvijas Samariešu apvienību ar Eiropas Sociālā fonda finansējumu 3 Latvijas pašvaldībās – Rīgas, Liepājas un Valmieras novada, īstenoja bezpajumtniecības novēršanas pakalpojuma Mājoklis Vispirms izmēģinājumprojektu. Lai iepazītos ar izmēģinājumprojekta īstenošanas pieredzi, rezultātiem un rekomendācijām pakalpojuma ieviešanai, Sabiedrības integrācijas fonds rīkoja noslēguma pasākumu š.g. 23. novembrī. Ar pasākuma tiešraides video ierakstu iespējams iepazīties spiest šeit ( SIF sociālā medija Facebook lapā). 

Mājoklis vispirms, jeb Housing First pieeja, kas ir plaši izplatīta ārvalstīs, par primāro atbalstu izkļūšanai no bezpajumtniecības stāvokļa nosaka personīga mājokļa nodrošināšanu, kas tiek kombinēts ar klienta vadītiem dažāda tipa atbalsta pakalpojumiem. Latvijā izmēģinājumprojektā piedalījās 49 dalībnieki - 25 vīrieši un 24  sievietes, kas saņēma mājokļa atbalstu, kā arī citu nepieciešamo atbalstu darba meklējumos, mājokļa iekārtošanā, pārtikas sagādē, pašaprūpes prasmju attīstīšanā, veselības aprūpes pakalpojumu saņemšanā. Izmēģinājumprojekta dalībnieku vidējais vecums bija 54 gadi un periods, kurā dalībnieki bija bez pastāvīgas dzīvesvietas, bija vidēji 9.5 gadi.  

Izmēģinājumprojekta gaitā gūtā pieredze uzrāda augstu mājokļa saglabāšanas īpatsvaru 96% un liecina, ka pakalpojums veicina dzīves kvalitātes un pašnoteikšanās iespēju uzlabošanos, piemēram, gada laikā 25% dalībnieku ar atkarībām uzsāka rehabilitāciju, 34% dalībnieku izjuta lielāku piederību sabiedrībai, 20% iesaistījās brīvprātīgajā darbā, bet 80% apliecina, ka uzlabojusies dzīves kvalitāte.  Krīzes pakalpojumu izmantošanas rādītājos vērojamas nelielas pozitīvas pārmaiņas. Izmēģinājumprojekta rezultāti liecina, ka Mājoklis vispirms ir ilgtermiņa pakalpojums, kas lielākajai daļai klientu sekmīgi novērš bezpajumtniecību, un sniedz gan sociālus, gan ekonomiskus ieguvumus sabiedrībai.  

Izmēģinājumprojekta ietvaros tika sagatavotas rekomendācijas bezpajumtniecības novēršanas politikas pilnveidošanai Latvijā, kas paredz pakalpojumu un tā principus ieviest sistēmiskā līmenī. 

Ar izmēģinājumprojekta rezultātiem iespējams iepazīties Sabiedrības integrācijas fonda mājaslapā. 

 

Izmēģinājumprojekta “Mājoklis vispirms” rezultātu apkopojums:

 

 

Atbalsta pakalpojumi bezpajumtniekiem tiek veikti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta “Dažādības veicināšana” (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

 

 

Evija Kleina

Eksperte dažādības vadības jautājumos
evija.kleina [at] sif.gov.lv