#Mediju atbalsta fonds
Izsludināts projektu konkurss reģionālo un diasporas mediju atbalstaam

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) apstiprinājis konkursa rezultātus  Mediju atbalsta fonda (MAF) programmas “Reģionālo, vietējo, diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma” konkursos. No Kultūras ministrijas budžeta piešķirtajiem līdzekļiem programmas ietvaros apstiprināti 59 projekti  gandrīz 2 milj. EUR apmērā.

Mediju atbalsta fonda mērķis ir stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt Satversmē noteiktās vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

MAF programmā “Reģionālo, vietējo, diasporas mediju un sadarbības projektu atbalsta programma” varēja iesniegt pieteikumus sešos konkursos: “Sabiedriski nozīmīgs saturs”, kurā saņemts lielākais pieteikumu skaits, apstiprināti – 37 projekti par kopējo finansējumu 1 273 473,32 EUR, “Latgales reģions” – 13 projekti par kopējo finansējumu 196 657,43 EUR , “Diasporas mediji” – 2 projekti par kopējo finansējumu 39 993,00 EUR,  “Sadarbības projekti ar reģionālajiem medijiem” – 5 projekti par kopējo finansējumu 400 002,36  EUR, “Sadarbības projekti ar diasporas medijiem” – 1 projekts par kopējo finansējumu 29 910,00 EUR, “Sadarbības projekti ar Latgales reģiona medijiem” – 1 projekts par kopējo finansējumu 24 987,12 EUR.

Šogad konkursā bija vērojama liela konkurence, kopā tika saņemti 86 projektu pieteikumi, no kuriem tika apstiprināti 59 jeb 69% no visiem saņemtajiem. Ar katru gadu vērojama arvien lielāka interese no mediju puses, šogad tika iesniegti par 20 projektiem vairāk kā 2023. gadā un pieprasītais finansējums bija divas reizes lielāks, kā programmā pieejamā summa. Apstiprināto projektu kopējais finansējums ir 1 965 023,23 EUR, bet to īstenošanas laiks paredzēts 12 mēnešu periodā. Atbalstītie projekti tiks īstenoti diasporā, kā arī aptver plašu reģionālo mediju pārklājumu visā Latvijā.

“Esmu gandarīta, ka Mediju atbalsta fonds ir nostiprinājis savu lomu kā vitāli svarīgs mediju nozares atbalsta mehānisms. Šī gada pieteikumu iesniedzēju aktivitāte un ideju dažādība signalizē par spēcīgu pieprasījumu. Īpaši patīkami, ka šogad tiks īstenoti arī mediju sadarbības projekti, kas ļaus auditorijai vairāk iepazīt notikumus reģionos un diasporā. Vienlaikus jāatzīmē, ka  konkurences pieaugums un lielais pieteikumu apjoms norāda arī uz  pastāvīgu mediju nozares ieņēmumu lejupslīdi. Tādēļ uzskatu, ka arvien aktuālāka kļūst vajadzība pēc tādiem pasākumiem kā mediju institucionālā atbalsta mehānisms, kas ļautu medijiem ne tikai izdzīvot, bet arī veicinātu attīstību,” norāda kultūras ministre Agnese Logina.

“Ņemot vērā pēdējo gadu mainīgo un sarežģīto situāciju pasaulē, reģionālo un diasporas mediju veidotā satura loma sabiedriskās domas un pilsoniskās aktivitātes veidošanā kļūst arvien nozīmīga. Jaunāko pētījumu dati liecina, ka iedzīvotāju vidū arvien rūk ticība par iespēju ietekmēt lēmumus vietvarās. Šis ir satraucošs radītājs, kuru iespējams uzlabot, atbalstot kvalitatīva, daudzveidīga viedokļu un notikumu  atspoguļojuma veidošanu medijos. Šajā gadījumā būtiski ir izcelt šī konkursa mērķauditorijas - reģionālo, vietējo un diasporas mediju, un viņu veidotā satura lomu,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Lai veicinātu savstarpējo sadarbību starp nacionāla un reģionāla mēroga vai diasporas medijiem, šoreiz pirmo reizi projektu pieteicēji varēja būt arī nacionālie mediji, ja tie iesniedz projekta pieteikumu sadarbībā ar reģionālo, Latgales vai diasporas mediju, līdz ar to izveidotas trīs jaunas kategorijas (konkursi) – “Sadarbības projekti ar reģionālajiem medijiem”, “Sadarbības projekti ar diasporas medijiem” un “Sadarbības projekti ar Latgales reģiona medijiem”.

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja  komisija, kura sastāvēja no pieciem augstskolu pārstāvjiem (tai skaitā pārstāvjiem no reģionālajām augstskolām, kurās ir komunikāciju / mediju programmas), diviem mediju jomas nevaldību organizāciju pārstāvjiem, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pa vienam pārstāvim no Latvijas Mediju ētikas padomes un Baltijas Mediju izcilības centra, un viņu aizvietotājiem, četriem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem viens ir Kultūras ministrijas deleģēts pārstāvis un divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotāji, un viens Fonda pārstāvis, kurš vada komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās.

Savukārt konkursa rezultāti lielākajā no MAF programmām “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā”  tiks paziņoti jūnijā.

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platformā (MAP). Informācija par MAP lietošanu pieejama www.sif.gov.lv  sadaļā Mērķa finansējuma izlietojuma pārvaldības platforma (MAP)"

Ar informāciju par projektu pieteikumu vērtēšanu iespējams iepazīties šeit.

Ance Indriksone

Programmas vadītāja
ance.indriksone [at] sif.gov.lv