Jaunumi Mediju atbalsta fonds
Ilustratīvs attēls

Sabiedrības integrācijas fonds (SIF) izsludinās pieteikšanos divos Mediju atbalsta fonda (MAF) konkursos “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” un “Reģionālo, vietējo un diasporas mediju atbalsta programma”. No Kultūras ministrijas budžeta piešķirtajiem līdzekļiem šogad kopā abās programmās pieejams finansējums 4,2 milj. EUR apmērā.

Konkursā “Atbalsts nacionāla mēroga medijiem sabiedriski nozīmīga satura veidošanai un nacionālās kultūrtelpas stiprināšanai latviešu valodā” pieejamais finansējums šogad ir vairāk nekā 2,6 milj. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir no 2023.gada 3.februāra, kad tiks publicēts konkursa nolikums.

Savukārt konkursā “Reģionālo, vietējo un diasporas mediju atbalsta programma” pieejamais finansējums šogad ir vairāk nekā 1,5 milj. EUR. Projektus iespējams iesniegt trīs  kategorijās – “Sabiedriski nozīmīgs saturs”, “Latgales reģions” un “Diasporas mediji”. Lai nodrošinātu reģionu iedzīvotājiem kvalitatīvu un sabiedriski nozīmīgu politikas, ekonomikas vai kultūras notikumu atainojumu un padziļinātu procesu analīzi, piešķirtais finansējums sabiedriski nozīmīga satura veidošanai reģionālajiem un vietējiem medijiem ir 1,3 milj. EUR, atsevišķi izdalīts finansējums Latgales mediju atbalstam 0,2 milj. EUR apmērā. Savukārt kā jauna kategorija nākusi klāt konkursā “Diasporas mediji”, kurā pieejamais finansējums ir aptuveni 60 tūkstoši EUR. Pieteikumu iesniegšanas termiņš ir līdz 2023.gada 13.februāra plkst. 12.00, pieteikšanās konkursā ir jau atvērta.

“Mediju atbalsta fonda finansējuma nozīme nozares stabilitātei un attīstībai pēdējos gados ir tikai augusi. Tādēļ man ir liels gandarījums, ka ir izdevies palielināt šī gada atbalsta kopējo budžetu, sasniedzot 4,2 miljonus EUR. Mūsdienu mediju pasaulē īpaši svarīgi, lai kvalitatīva, vietēja žurnālistika sasniegtu savu auditoriju piesātinātajā informatīvajā vidē. Mediju patēriņš Latvijā joprojām ir ļoti dažāds, tādēļ jārūpējas par kvalitatīva satura pieejamību arī tiem cilvēkiem, kuri neizmanto digitālo informācijas apriti. Īpaša sadaļa konkursos veltīta arī diasporas medijiem, lai visur, kur mīt mūsu tautieši, būtu iespēja saņemt kvalitatīvu saturu latviešu valodā. Neatkarīgi un stipri Latvijas mediji ir viens no Latvijas drošības garantiem,” akcentē kultūras ministrs Nauris Puntulis.

Atbalsts sabiedriski nozīmīgai žurnālistikai ir īpaši nozīmīgs laikā, kad tik tuvu mums norisinās karš, kas nepārtraukti ietekmē arī mediju telpas drošību un apdraud valsts demokrātiskās vērtības. Lai turpinātu radīt informatīvi izglītojošu saturu, arī šogad medijiem ir iespēja pretendēt uz valsts atbalsu, kas vienlaikus veicina mediju atbildīgumu un kvalitāti. Šogad esam atteikušies no tematisko kategoriju konkursa, un tā finansējums ticis pārdalīts uz nacionālo un reģionālo mediju konkursiem, kas ļaus medijiem pašiem veikt brīvu izvēli projekta satura radīšanā atbilstoši programmas mērķim,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

MAF mērķis ir atbalstīt medijus sabiedriski nozīmīga satura veidošanā un stiprināt nacionālo kultūrtelpu latviešu valodā, atbalstot nekomerciālas, sabiedriski nozīmīgas žurnālistikas radīšanu medijos, kuras uzdevumi ir stiprināt valsts vērtības, valstisko apziņu, latvisko kultūrtelpu, kritisko domāšanu, veicināt mediju atbildīgumu un kvalitāti, kā arī sabiedrības saliedētību uz latviešu valodas pamata.

Pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēs komisija, kura sastāv no četriem augstskolu pārstāvjiem,  diviem mediju jomas nevalstiskās organizācijas, kuru darbība ir vērsta uz žurnālistikas kvalitātes un mediju ētiskuma veicināšanu, pārstāvjiem – viens no Latvijas Mediju ētikas padomes un viens no Baltijas Mediju izcilības centra – un viņu aizvietotājiem, un pieciem valsts pārvaldes institūciju pārstāvjiem, no kuriem divi ir Kultūras ministrijas deleģēti pārstāvji, divi Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes deleģēti pārstāvji un viņu aizvietotāji, un viens SIF pārstāvis, kurš vada vērtēšanas komisijas darbu, bet vērtēšanā un balsošanā nepiedalās. 

Projektu iesniedzēju ērtībai SIF Facebook lapā norisināsies informatīvie semināri, kuros projektu pieteicējiem būs iespēja uzdot sev interesējošus jautājumus pirms projektu pieteikuma iesniegšanas:

Ar plašāku informāciju, kā arī konkursa nolikumu, pieteikuma un budžeta veidlapu iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".