Jaunumi

attels

Motivācijas programma 52 romiem sniedza iespēju uzlabot savus dzīves apstākļus

Sabiedrības integrācijas fonds no 2018. gada nodrošina Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Kopumā atbalsts ir sniegts 1444 personām, no tām 52 romu tautības personām (31 sieviete un 21 vīrietis). Šīs personas ilgstoši nespēja iekļauties sabiedrībā nabadzības, nepietiekamas izglītības, pat analfabētisma, bezdarba, diskriminācijas u.c. apstākļu dēļ, kā rezultātā šīm personām bija liegta spēja mainīt savu pastāvošo situāciju.

Ar individuālu un grupu konsultāciju, ar atbalsta un pašpalīdzības grupu palīdzību romu tautības pārstāvji tika motivēti pārmaiņām, tika attīstītas prasmes un iemaņas, kas palīdzēs turpmāk iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā vai kvalifikācijas ieguvē.

Visvairāk ir izdevies iesaistīt motivācijas pasākumos romu tautības personas Preiļu, Alojas novados, Ventspils un Jēkabpils pilsētā. Izveidojot efektīvu komunikāciju, t.sk. sadarbojoties ar romu mediatoriem, un sniedzot praktisku palīdzību (psihologa, karjeras konsultanta, jurista, pārmaiņu aģenta individuālas konsultācijas un atbalsta/pašpalīdzības grupu nodarbības), 10 no 52 romu tautības pārstāvjiem jeb 19% izdevās palīdzēt iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā, proti, 4 personas ir iesaistījušies darba meklējumos, 4 – iesaistījušies izglītībā un 2 personas uzsākušas darba attiecības. Iesaistīto personu vidējais vecums – 41 gads sievietēm un 35 gadi – vīriešiem.

Motivācijas speciālisti atzīst, ka tika veiktas secīgas darbības, lai plānotie motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pasākumi tiktu nodrošināti atbilstoši personu vajadzībām un individuālai problēmsituācijai. Iesaistītie profesionāļi uzsver, ka ir jāmeklē īpaša pieeja, veids, lai iesaistītu romus pakalpojuma saņemšanā, jo jāņem vērā, ka romu kopienas ir noslēgtākas, ar stiprām kultūras tradīcijām, kur atbalstu un palīdzību sniedz viens otram, un bieži vien pēc palīdzības negriežas.

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ tiks turpināti sniegt līdz 2022.gada 31.decembrim un plānots sniegt atbalstu vēl vismaz 1800 nelabvēlīgā situācijā esošiem iedzīvotājiem.

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums piešķirts 85% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Kristīne Kļukoviča
Sabiedrības integrācijas fonds
Motivācijas programmas koordinatore
Tālr. 26434764
e-pasts:kristine.klukovica@sif.gov.lv