Jaunumi

attels

Motivācijas programma Kurzemes reģionā sniedza iespēju 120 personām iekļauties sabiedrībā

No 2019. gada oktobra līdz 2020. gada maijam biedrība "Mini SD" īstenoja pakalpojumu "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām" (turpmāk tekstā-Motivācijas programma) visā Kurzemes reģionā.

Motivācijas programmā iesaistījās 120 personas no Ventspils pilsētas, Ventspils novada, Alsungas novada, Aizputes novada Kazdangas pagasta un Skrundas novada Rudbāržu, Raņķu, Skrundas pagastiem un Skrundas pilsētas. Motivācijas programma galvenokārt vērsta uz personām, kuras dažādu iemeslu dēļ saskārušās ar diskriminācijas risku gan ģimenes apstākļu dēļ, gan darba tirgū un izglītībā. Programmas ietvaros kvalificēti speciālisti nodrošināja motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu cilvēkiem, kuri paši saviem spēkiem nespēj iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ. Laika posmā no 2019.gada 25.novembra līdz 2020.gada 30.maijam Motivācijas programmā iesaistītās personas saņēma profesionāla sociālā darbinieka, psihologa, karjeras konsultanta un jurista konsultācijas. Ļoti pozitīvu pieredzi programmas dalībnieki guva darbojoties atbalsta grupās, kur cilvēki tika motivēti pārmaiņām, tika attīstītas prasmes un iemaņas, kas palīdzēs turpmāk iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/ apmācībā vai kvalifikācijas ieguvē.

Motivācijas programmas īstenošana notika izaicinājumu pilnā laikā, kad, pamatojoties uz Ministru kabineta 2020.gada 12.marta rīkojumu Nr.103 "Par ārkārtējās situācijas izsludināšanu" saistībā ar COVID-19 koronavīrusa izplatību, bija nepieciešams tās realizāciju nodrošināt, ievērojot jaunos sabiedrības veselības aizsardzības un drošības pasākumus. Pateicoties pārmaiņu aģentu (sociālo darbinieku) un citu speciālistu atbildīgai rīcībai, kā arī ņemot vērā katra klienta individuālo situāciju šajā laikā, tika nodrošinātas individuālās konsultācijas gan klātienē, gan attālināti.

Motivācijas programmas noslēgumā, sadarbībā ar mācību centru BUTS, tika rastas iespējas klientiem piedāvāt dažādu apmācību iespējas, kuras klienti aktīvi izmantoja. Programmas ietvaros esam spējuši iesaistīt nodarbinātībā un apmācībās 90 personas, kas sastāda 75% no visiem programmas dalībniekiem. Noslēdzoties programmai, tās dalībnieki atzinīgi novērtēja pakalpojuma kvalitāti, speciālistu un klientu sadarbību, kā arī grupu nodarbībās un apmācības iegūtās prasmes, zināšanas. Vairākums dalībnieku atzina, ka viņu dzīves kvalitāte, noslēdzoties programmai ir uzlabojusies, ir izveidojusies pozitīva attieksme pret sevi, radusies pārliecība un motivācija uzsākt jaunu posmu savā dzīvē, iesaistīties nodarbinātībā, aktīvāk meklēt darba un pārkvalifikācijas iespējas.

Programma tika īstenota pamatojoties uz Biedrības "Mini SD" un Sabiedrības integrācijas fonda 2019.gada 30. septembrī noslēgto līgumu NR.S-SIF-2019/19.

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums piešķirts 85% apmērā no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Kontaktinformācija:
Anda Vītola
Biedrība "Mini SD"
Valdes priekšsēdētāja
Tālr. 26667415
e-pasts:vitolaanda@inbox.lv

Kristīne Kļukoviča
Sabiedrības integrācijas fonds
Motivācijas programmas koordinatore
Tālr. 26434764
e-pasts:kristine.klukovica@sif.gov.lv