Jaunumi

attels

Motivācijas programma Vidzemes reģionā sniedza iespēju 58 cilvēkiem iekļauties nodarbinātībā un izglītībā

Biedrība "Latvijas Sarkanais Krusts", pamatojoties uz 2019. gada 18.jūlijā noslēgto līgumu starp Sabiedrības integrācijas fondu un biedrību "Latvijas Sarkanais Krusts", nodrošināja motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ, Vidzemes reģionā.

Projekta mērķis: nodrošināt motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (pārmaiņu aģentu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta un pašpalīdzības grupas, informatīvi izglītojošus pasākumus un citus pasākumus) sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautajām mērķa grupām pēc vecuma, dzimuma, invaliditātes un etniskās piederības, veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas celšanā. Projekta īstenošanas periods: 2019. gada jūlijs – 2020. gada marts (9 mēneši).

2020.gada marta beigās Vidzemes reģionā noslēdzās motivācijas programma, kura laikā 60 personas, t.sk. 37 sievietes un 23 vīrieši, kas saskārušās ar dažādiem šķēršļiem iekļauties daba tirgū vai iegūt izglītību, saņēma profesionālu sociālā darbinieku, juristu, psihologu un citi profesionāļu palīdzību. Ar individuālu un grupu konsultāciju, ar atbalsta un pašpalīdzības grupu palīdzību cilvēki tika motivēti pārmaiņām, attīstītas prasmes un iemaņas, kas palīdzēs turpmāk iekļauties sabiedrībā – sākt darba meklējumus, iesaistīties nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā, izglītībā/apmācībā, vai kvalifikācijas ieguvē. Programmas noslēgumā 58 no 60 personām izdevās palīdzēt iekļauties nodarbinātībā vai izglītībā.

Daži iedvesmojoši stāsti no motivācijas programmas saņēmušajiem cilvēkiem:

1.situācija
55 gadus vecais Juris (vārds mainīts) dzīvo viens lauku pagastā privātā mājā. Klientam ir vidējā izglītība, šķīries. Ir 4 pieauguši bērni, kuri dzīvo ārzemēs. Attiecības ar bērniem uztur sazvanoties

Juris ilgstoši atradās bez darba, jutās vientuļš un izolēts, regulāri lietoja alkoholu, kā rezultātā viņam bija grūti iekļauties sabiedrībā un atrast darbu. Juris dažkārt strādāja gadījuma darbus, bija zemi un neregulāri ienākumi. Viņam nebija ne vēlmes, ne prasmes uzlabot savus sadzīves apstākļus pašam, jo ilgstošā bezdarba radītās sekas un atkarības problēmas sekmēja zemu pašnovērtējumu, bezpalīdzības sajūtu un neticību pozitīvām pārmaiņām.

Ar speciālistu - sociālā darbinieka un psihologa, atbalstu klients spēja panākt uzlabojumus savā dzīvē. Juris, izpratis alkohola radīto seku ietekmi uz veselību un savu labklājību, samazinājis patērētā alkohola apjomu, kā arī atteicies no smēķēšanas un, ieklausoties grupas nodarbību laikā sniegtajos padomos, sācis rūpēties par savu emocionālo un fizisko veselību. Tāpat Juris mācās plānot savu laiku un budžetu, kas līdz šim viņam nešķita svarīgi. Pateicoties programmas aktivitātēm un apgūtām prasmēm, Juris ir atradis darbu zemnieku saimniecībā.

Programmas noslēgumā Juris apmeklēja mācības darba drošībā, kas viņam deva drošības sajūtu, veicot jaunos darba pienākumus - malkas zāģēšanu un skaldīšanu zemnieku saimniecībā.

Klients ir ļoti gandarīts par doto iespēju, jo tas ļoti izmanīja viņa dzīves situāciju uz pozitīvo pusi.

2.situācija
Irina (vārds ir mainīts) ir 32 gadus veca sieviete, 2.grupas invalīde, audzina viena mazgadīgu dēlu.

Irinai, uzsākot jebkurā darbā darba attiecības, tās ļoti ātri arī beidzās, tāpēc viņa mēģina rast izskaidrojumu šai situācijai.

Programmas ietvaros klientei tika sniegts psiholoģisks un sociāls atbalsts savas situācijas apzināšanai un uzlabošanai. Konsultācijās ar psihologu tika noskaidrots, ka biežā darba maiņa ir saistīta ar viņas lielajām garastāvokļa svārstībām un pacietības trūkumu. Kā rezultātā viņa pati regulāri nonāk konfliktsituācijās ar apkārtējiem un saviem ģimenes locekļiem, kuriem grūti izprast Irinas rīcību. Pateicoties psihologa konsultāciju apmeklējumam (vairāk kā 10 reizes) un ģimenes ārsta aktīvai iesaistei tika atrasti risinājumi, lai Irina iemācītos sevi kontrolēt, lai mazinātu trauksmi, un viņa varētu mierīgāk sadzīvot ar apkārtējiem cilvēkiem. Programmas speciālisti palīdzēja klientei izskaidrot esošo situāciju un mācīja, kā ar to sadzīvot. Tāpat sniedza informāciju, kā veidot darba attiecības ar darba devēju, kā savaldīt savas emocijas un izvairīties no konfliktiem.

Irina pati atzīts, ka programma galvenokārt palīdzēja viņai uzlabot attiecības ģimenē un arī ar apkārtējiem, kas noteikti palīdzēs viņai gan iekļauties darba tirgū, gan sakārtot citus jautājumus, kas viņai ir svarīgi. Bez programmas palīdzības kliente nebūtu saņēmusies apmeklēt speciālistus un saņemt ārstu ieteikumus veselības uzlabošanai. Programmas noslēgumā kliente apmeklēja pirmās palīdzības apmācības kursu (12 stundu programma), lai palielinātu savas iespējas atrast darbu aprūpes jomā.

3.situācija
Liene ir 38 gadus veca, kura no bērnības dzīvo lauku pagastā. Liene jaunībā guva traumatisku pieredzi, kas ir radījusi saskarsmes un socializācijas problēmas, veidojot ģimeni un audzinot divus bērnus.

Kliente ir ļoti izolēta no sabiedrības (visu dzīvi pavada sajūta, ka visi zina, kas viņai jaunībā ir noticis). Noslēgusies sevī, nedroša, izvairās no sabiedrības. Sevi cenšas pierādīt un apliecināt caur dārza darbiem – rūpējas par savu dārzu, kā arī palīdz citiem izravēt dārzu un novākt ražu.

Projektā piekrita darboties, pārmaiņu aģenta iedvesmota. No sākuma Lienei bija ļoti lielas bailes un nedrošība, bet to palīdzēja pārvarēt pārmaiņu aģents, kurš guva klientes uzticību. Kopā ar visiem programmas speciālistiem Lienei bija iespēja analizēt sevi, saskatīt sevī resursus un atrast spēku un drosmi, kā arī cīnīties ar pēc-traumatisma sekām. Speciālistu komanda palīdzēja celt viņas pašvērtējumu, iemācīties dzīvot šeit un tagad, kā arī droši ieskatīties savā nākotnē un kļūt drošākai, un emocionāli stiprai.

Atbalsta grupās klientei bija iespēja dzirdēt citu dalībnieku stāstus un kļūt atvērtākai. Mazajā pašvaldībā visi zināja, ka Liene ir ļoti kārtīga un ka uz viņu var paļauties. Apkārtējo pozitīvais novērtējums klientei bija ļoti svarīgs pārmaiņu ceļā. Viņā parādījās vēlme kaut ko mainīt.

Programmas noslēgumā Liene apmeklēja pirmās palīdzības apmācības kursu (12 stundu programma), jo pastāv iespēja, ka klientei vasarā varētu piedāvāt darbu pašvaldībā saistībā ar aprūpes pienākumiem un iegūtās zināšanas varētu noderēt, veicot darba pienākumus.

4.situācija
Jeļena (vārds mainīts) ir 54 gadus veca, dzīvo viena lauku mājā, dēls ir pilngadīgs, dzīvo lielpilsētā, vīrs ir miris. Dēls atbrauc mātei palīgā vienu reizi mēnesī. Klientes saziņas valoda - krievu valoda. Latviski saprot, bet nemāk runāt. Kā rezultātā ir arī ilgstoša bezdarbniece, jo nav varējusi atrast darbu. Jeļenai ir zems pašvērtējums, dzīvē vairs neko nevēlās mainīt, sabiedriskajās aktivitātēs iesaistās nelabprāt.

Jeļenai motivācijas programmā tika iesaistīta, lai celtu viņas pašvērtējumu un, sniegtu iespēju apzināties, kā uzlabot savus dzīves apstākļus un iekļauties apkārtējā vidē. Apmeklējot programmas ietvaros piedāvātās konsultācijas un sadarbojoties ar visiem speciālistiem, Jeļena kļuva atvērtāka, sāka interesēties par izaugsmes iespējām un labprāt dalījās ar savām prasmēm ēdienu gatavošanā. Viņa bija pārsteigta, ka var runāt un dalīties savā pieredzē, un kad viņā klausās. Viņa jutās vajadzīga un bija ļoti pārsteigta, ka var arī iedvesmot apkārtējos. Jeļenai mainījās redzes loks, acis sāka mirdzēt un viņa tika uzaicināta darboties vietējā sieviešu biedrībā. Jeļena labprāt pieņēma iespēju iesaistīties sieviešu biedrības darbā un turpināt savu personisko izaugsmi.

Vairāk informācijas par Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu saņemšanu pa tālruni 67336653 vai e-pastu:aija.strazda@redcross.lv

Motivācijas programmas pakalpojumu nodrošināšana tiek veikta Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums tika piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un Latvijas valsts budžeta.