Jaunumi Diaspora un remigranti
Ilustratīvs attēls

Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) 11 atbalstītajās diasporas un Latvijas bērnu kopējās nometnēs 2023.gadā piedalīsies aptuveni 500 bērnu no Latvijas un mītnes zemēm visā pasaulē. Nometnes kopumā norisināsies Latvijā, Eiropā un Ziemeļamerikā, tā veicinot diasporas saiknes ar Latviju saglabāšanu un tās nacionālās identitātes stiprināšanu.

Pēc Ārlietu ministrijas datiem, ārpus Latvijas dažādās mītnes zemēs pasaulē dzīvo, mācās un strādā vairāk nekā 370 000 Latvijas diasporas pārstāvju. Latvijas diaspora ietver tautiešus, kas izceļojuši no Latvijas teritorijas vairākos emigrācijas viļņos kopš 19.gadsimta beigām, tostarp nesenās emigrācijas laikā izbraukušos Latvijas valstspiederīgos, kuri uztur saikni ar Latviju. Šobrīd lielākās latviešu kopienas dzīvo Lielbritānijā, ASV, Kanādā, Īrijā, Zviedrijā, Austrālijā, Krievijā, Brazīlijā, Vācijā, Beļģijā, Izraēlā, Norvēģijā, Spānijā, kā arī citās zemēs pasaulē.

Lai veiksmīgāk stiprinātu diasporas bērnu latvisko identitāti, ar Sabiedrības integrācijas fonda atbalstu programmas “Atbalsts diasporas un Latvijas bērnu kopējām nometnēm” ietvaros tiek īstenoti nevaldības organizāciju (NVO) projekti. Šogad, lai organizētu diasporas nometnes, saņemts 21 NVO projektu pieteikums par pieprasīto programmas finansējuma summu 283 560,94 EUR, no iesniegtajiem projektiem atbalstīta vairāk nekā puse jeb 11 pieteikumi 140 865 EUR vērtībā. 

Nākamgad piecas nometnes norisināsies Latvijā un sešas nometnes diasporas mītnes zemēs – divas ASV, pa vienai Kanādā, Vācijā, Lielbritānijā un Somijā. Nometnēs piedalīsies bērni vecumā no 6 līdz 18 gadiem no visas pasaules un tajās notiks dažādas izglītojošas aktivitātes, kas sekmē latviešu kultūras, vēstures un valodas zināšanu apguvi, radošās darbnīcas, diskusijas, kultūras un sporta aktivitātes, pārgājieni un ekskursijas. Latvijas nometnēs viens no nosacījumiem ir latviešu un diasporas bērnu kopīgas nometnes.

“Jau otro gadu pēc kārtas šīs programmas ietvaros tiek atbalstītas nometnes diasporas bērniem mītnes zemēs. Esam gandarīti, ka bērni un jaunieši latviskā vidē var iepazīt citus diasporas bērnus, lai kopīgi stiprinātu savu latvisko identitāti. Nometnēs veidojas draudzība un sadarbība, tās palīdz apgūt valodu, veidojas un pastiprinās piesaiste Latvijai. Vienlaikus tā ir iespēja palielināt reemigrācijas iespēju jauniešiem un viņu ģimenes locekļiem, kas labprāt atgrieztos uz dzīvi Latvijā,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce.   

Projektu pieteikumus pēc atbilstības un kvalitātes vērtēšanas kritērijiem vērtēja vērtēšanas komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Izglītības un zinātnes ministrijas, Kultūras ministrijas, Ārlietu ministrijas, Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes, Diasporas konsultatīvās padomes. Komisijas sastāvā piedalījās SIF pārstāvis, kurš vadīja vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās.  

Ar plašāku informāciju iespējams iepazīties tīmekļvietnes www.sif.gov.lv sadaļā “Projektu konkursi”.