Jaunumi Sociālās inovācijas
Foto

Noslēgusies Sabiedrības integrācijas fonda rīkotā starptautiskā konference - Eiropas Savienības Nodarbinātības un sociālās inovācijas programmas projekta “Sociālo inovāciju kompetences centri – kapacitātes celšana ilgtspējīgai sabiedrībai” (BuiCaSus) noslēguma pasākums. Projekta  mērķis bija izstrādāt priekšlikumus sociālo inovāciju atbalstam dalībvalstīs. Konferencē piedalījās eksperti no Spānijas, Francijas, Zviedrijas, Itālijas, Portugāles, Latvijas un citām Eiropas valstīm, kā arī pārstāvji no Eiropas Komisijas.

Divu dienu garumā sociālo inovāciju jomas eksperti dalījās ar  jaunākajiem pētījumiem, nozīmīgākajām atziņām, kā arī iepazīstināja ar BuiCaSuS projekta rezultātiem. Konferencē tika apskatīti arī sociālo inovāciju kompetenču centru darbības piemēri Zviedrijā, Spānijā un Francijā, un galvenie izaicinājumi, ar kuriem sociālie inovatori saskaras.

“Projekta ietvaros esam veikuši vērienīgu sociālo inovāciju ekosistēmas pētījumu Latvijā, kur savu atbalstu un ekspertīzi mums sniedza gan valsts iestādes, gan NVO. Tieši dalība BuiCaSuS projektā, ļāva mums apzināt Latvijas sociālo inovāciju ekosistēmu – veikt dziļāku izpēti saistībā ar sociālo pakalpojumu jomu, iesaistīties pieredzes un ekspertīzes apmaiņā, pillnveidot prasmes sociālo inovāciju mērogošanā un izstrādāt ceļa karti sociālo inovāciju centru attīstībai visiem projekta partneriem. Tāpat arī turpmāk Sabiedrības integrācijas fonds aktīvi atbalstīs ideju par sociālās inovācijas kompetences centra izveides nepieciešamību Latvijā,” skaidro Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Balstoties uz BuiCaSus projektā gūto pieredzi un turpinot sadarbību ar citām sociālās inovācijas ekosistēmas atbalsta organizācijām, Sabiedrības integrācijas fonds turpinās strādāt pie sociālo inovāciju ekosistēmas stiprināšanas Latvijā. Visa gūtā pieredze un informācija noderēs radot kvalitatīvu pamatu sociālās inovācijas kompetences centra funkcijas nodrošināšanai Latvijā.

Sabiedrības integrācijas fonds vēlas pateikties par veiksmīgo sadarbību visiem projekta kolēģiem – projekta partneriem – Spānijas Darba un sociālās ekonomikas ministrijai, Spānijas, Spānijas Valsts sekretāram sociālo tiesību jautājumos, Zviedrijas Sociālo inovāciju forumam, Zviedrijas bezpeļņas organizācijai “Reach for Change”, Zviedrijas bezpeļņas organizācijai “Inkludera” un Francijas sociālās ekonomikas un sociālo inovāciju aģentūrai “Avise”. Kā arī partneriem no Latvijas – Sociālās uzņēmējdarbības asociācijai, Reach  for Change, New Doors, Sociālās inovācijas centram, biedrībai “Cerību spārni”, “Latvijas Samariešu apvienībai un Resursu centram cilvēkiem ar garīgiem traucējumiem “ZELDA”.