Jaunumi
logo

Sabiedrības integrācijas fonda padome elektroniski rakstiskā procedūrā ir apstiprinājusi 22 (divdesmit divus) programmas "NVO fonds" makro projektus par kopējo summu 754 116,44 EUR. Vairums no tiem īstenos aktivitātes, kuru mērķis ir iesaistīt iedzīvotājus lēmumu pieņemšanas procesos, kā arī paaugstināt savstarpējo uzticēšanos un piederības sajūtu Latvijas valstij. 

 

NVO fonds, 2020.gads – MAKRO-PROJEKTI - konkursa rezultāti

 

Nr.p.k.

Projekta numurs

Projekta iesniedzējs

Projekta nosaukums

Kopējās attiecināmās izmaksas

1

2020.LV/NVOF/MAC/038

Biedrība "Sabiedriskās politikas centrs PROVIDUS"

Interešu aizstāvība pilsoniskās sabiedrības, demokrātijas un labas pārvaldības stiprināšanai

39998.09

2

2020.LV/NVOF/MAC/042

Biedrība "Latvijas Reto slimību alianse"

Retas slimības Latvijā 2020

39413.08

3

2020.LV/NVOF/MAC/001

Biedrība "Latvijas Pilsoniskā alianse"

NVO platformas nodrošināšana interešu aizstāvībā un sabiedrības līdzdalības veicināšana Latvijā

40000.00

4

2020.LV/NVOF/MAC/055

Biedrība „Eiropas Latviešu apvienība”

Latvietība „3I” Identitāte, Ieguldījums, Iesaiste

40000.00

5

2020.LV/NVOF/MAC/043

Biedrība “Rīgas pilsētas "Rūpju bērns"”

Darbs nevar būt privilēģija

28940.28

6

2020.LV/NVOF/MAC/088

Biedrība "Latvijas Peldēšanas federācija"

Atbalsts LPF darbības stiprināšanai un interešu aizstāvībai cilvēkdrošības uz ūdens veicināšanas jomā

38424.14

7

2020.LV/NVOF/MAC/008

Biedrība “Alūksnes nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

Alūksnes NVO atbalsta centrs – rosīgām kopienām

20540.28

8

2020.LV/NVOF/MAC/050

Biedrība „NEXT”

TUESI.LV 120+

28918.00

9

2020.LV/NVOF/MAC/081

Biedrība "Ascendum"

Kultūras mediju izdevēju (NVO) finansiālās patstāvības un ilgtspējas stiprināšana, ietverot priekšlikumu izstrādi Kultūras ministrijai par pasākumiem drukas un interneta formāta kultūras periodikas darbības ilgtspējas un attīstības nodrošināšanai

37925.34

10

2020.LV/NVOF/MAC/083

Nodibinājums “Valmieras novada fonds”

Kopienu fondu kustības un mērķtiecīgas filantropijas stiprināšana Latvijā

34224.07

11

2020.LV/NVOF/MAC/002

Biedrība „Izglītības attīstības centrs”

Izzini, dari, ietekmē! (IzDarI)

40000.00

12

2020.LV/NVOF/MAC/091

Biedrība „Kurzemes NVO centrs”

Pilsoniskā sabiedrība Kurzemē 2020

40000.00

13

2020.LV/NVOF/MAC/037

Biedrība "Bērzes Strazdi"

Ar mīlestību Latvijai – sirdīs, domās, darbos

40000.00

14

2020.LV/NVOF/MAC/009

Biedrība "Liepājas Neredzīgo biedrība"

Iespēju laiks – vērtīgai attīstībai un izaugsmei

28317.96

15

2020.LV/NVOF/MAC/047

Nodibinājums "Palīdzēsim.lv"

Labo darbu nedēļa 2020

14246.29

16

2020.LV/NVOF/MAC/072

Biedrība “Centrs MARTA”

Biedrības “Centrs MARTA” darbības stiprināšana

39997.01

17

2020.LV/NVOF/MAC/016

Nodibinājums "Latvijas Bērnu fonds"

Ar līdzdalību pret vardarbību!

38471.15

18

2020.LV/NVOF/MAC/087

Biedrība “Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija”

Attīstība 2020

39998.62

19

2020.LV/NVOF/MAC/032

Biedrība “Zemgales nevalstisko organizāciju atbalsta centrs”

Kompleksi pasākumi Zemgales reģiona iedzīvotāju pilsoniskās aktivitātes veicināšanai

38856.17

20

2020.LV/NVOF/MAC/064

Biedrība "Latvijas permakultūras biedrība"

Latvijas Permakultūras biedrības darbības atbalsts ilgtspējīgas lauksaimniecības veicināšanai Latvijā

16950.61

21

2020.LV/NVOF/MAC/090

Biedrība "Sabiedrība par atklātību-Delna"

Korupcijas mazināšana un pretkorupcijas kopienas stiprināšana Latvijā

39945.35

22

2020.LV/NVOF/MAC/028

Biedrība "Lesbiešu, geju, biseksuāļu, transpersonu un viņu draugu apvienība “Mozaīka”"

LGBT Latvijā 2020

28950.00