#Jaunumi #SkatuPunkti
Mentoru prog.
nac_0_0.png

 

Ar dažādības vadību saistītie jautājumi Latvijas darba devēju dienas kārtībā parādās aizvien biežāk, un tā nav tikai sekošana “modei”. Izpratne par dažādības lomu organizāciju izaugsmes un ilgtspējas veicināšanā korporatīvajā vidē palielinās, ko apliecina gan lielais dažādības iniciatīvu skaits, mērogs un kvalitāte, gan arī aizvien pieaugošā darba devēju interese attīstīt savu darbinieku zināšanas dažādības jomā – sešu gadu laikā Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) bezmaksas mācību programmās augstākā līmeņa vadītājiem “Skatu Punkti: IEGUVUMI” un darbiniekiem “Skatu Punkti: CIEŅA” savas zināšanas pilnveidojuši jau 1140 dalībnieki.

Šogad abās mācību programmās piedalījās 147 dalībnieki – 79 dažādu uzņēmumu, valsts un pašvaldību iestāžu, kā arī nevalstisko organizāciju pārstāvji, kuri vēlas paraudzīties uz organizācijas pārvaldības procesiem plašāk. Vairāk nekā puse jeb 66% darba devēju šo programmu priekšrocības izmantoja pirmo reizi.

“Lai gan šie ir tikai skaitļi, kas daudziem varētu šķist nenozīmīgi, aiz katra skaitļa ir konkrēts cilvēks ar jaunām zināšanām, prasmēm vai iemaņām, kurš paplašina dažādības vēstnešu rindas Latvijā. Tas nozīmē, ka dažādība un iekļaušana kļūst par neatņemamu ikdienas sastāvdaļu, kas palīdz gan darba procesā, gan veido mūs par empātiskākiem un atvērtākiem sabiedrības locekļiem,” uzsver SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. “Būtiski, ka mācību programmu “Skatu Punkti: CIEŅA” un “Skatu Punkti: IEGUVUMI”  īstenošana ir devusi iedvesmu jaunām Fonda iniciatīvām, kas īstenotas 2023.gadā un tiks turpinātas arī nākamgad – Dažādības mentoru programmai un ISO standarta “Cilvēkresursu vadība – dažādība un iekļaušana” ieviešanai Latvijā.”

Viņas skatījumā gan lielais jauno dalībnieku skaits, gan arī augstais mācību novērtējums (9.7) ne vien apliecina tēmas aktualitāti, bet arī to kvalitāti. Uz pēdējo norāda arī fakts, ka liela daļa dalībnieku piesakās mācībām pēc kolēģu, draugu, paziņu ieteikuma.

“Dalībnieku motivācija piedalīties mācībās ir ļoti atšķirīga. Arī viņu pieredze dažādības jomā atšķiras. Tomēr šo mācību kvalitāti visi vērtē līdzīgi. Starp būtiskākajiem ieguvumiem tiek minētas trīs lietas: iespēja iepazīt dažādību personīgi, citu organizāciju pieredzes stāsti dažādības vadības jomā un kvalitatīvas tīklošanās iespējas. Tas uzskatāmi parāda, ka eksperimenti atmaksājas. Proti, mūsu lēmums palielināt mācību praktisko daļu un teorētiskās daļas rēķina, iekļaujot programmās reālu, nevis izdomātu vai tīmeklī izlasītu cilvēku un organizāciju pieredzes stāstus, ir bijis pareizs,” norāda organizāciju attīstības centra “Spring Valley” vadītājs un SIF dažādības mācību programmu koordinators Jānis Gredzens.

Viņš atklāj, ja dažādības vadības principi ir ne vien ietverti mācību programmu “Skatu Punkti: CIEŅA” un “Skatu Punkti: IEGUVUMI” saturā, bet arī tiek ievēroti arī šo mācību organizēšanā. Viens no lielākajiem izaicinājumiem līdz šim ir bijis nodrošināt dalībnieku rindās dzimumu līdzsvaru. Proti, sievietes par šīm mācībām tradicionāli izrāda lielāku interesi nekā vīrieši. Iemesls?! Pirmkārt, dažādības vadības jautājumi tradicionāli ir personālvadības un komunikācijas speciālistu pārziņā, un šajās profesijās Latvijā ir ļoti izteikts sieviešu pārsvars. Otrkārt, gan dažādu pētījumu dati, gan arī novērojumi liecina, ka sievietes būtiski biežāk izmanto profesionālās pilnveides iespējas nekā vīrieši

“Šogad vīrieši veidoja 12% mācību dalībnieku kopskaita. No vienas puses, tas ir maz, no otras puses – daudz. Kā nekā, pirms gadiem pieciem sešiem vīriešu īpatsvars mācību dalībnieku rindās bija vien 0,5%,” skaidro J.Gredzens. “Tomēr šo mācību kontekstā man šķiet būtiski vairāk izcelt kādu citu niansi. Proti, lai arī privātajā sektorā dažādības pratība joprojām ir augstāka nekā publiskajā, šī “plaisa” pakāpeniski samazinās. Jo dažādu organizāciju, kā arī mācību programmu “Skatu Punkti: CIEŅA” un “Skatu Punkti: IEGUVUMI” absolventu pieredzes stāsti liecina, ka privātais un publiskais sektors nav divas dažādas planētas – abos klasiskie dažādības vadības principi ir izmantojami vienlīdz efektīvi!”

Dažādības mācību programmu “Skatu Punkti: CIEŅA” un “Skatu Punkti: IEGUVUMI” sesto sezonu īstenoja SIF sadarbībā ar Korporatīvās ilgtspējas un atbildības institūtu un organizāciju attīstības centru “Spring Valle”. Mācību mērķis – palīdzēt darba devējiem iepazīt dažādību un veicināt izpratni par kvalitatīvs dažādības vadības prakses nozīmīgo lomu jebkuras organizācijas izaugsmē. 

 

Izglītojoši pasākumi par sociālās iekļaušanas un diskriminācijas novēršanas jautājumiem tiek īstenoti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums piešķirts no Eiropas Sociālā fonda (85%) un Latvijas valsts budžeta (15%).