Jaunumi #StandWithUkraine NVO
Ilustratīvs foto no pasākuma ar cilvēkiem

Lai veicinātu Ukrainas ģimeņu iekļaušanos Latvijā, ar Sabiedrības integrācijas fonda (SIF) atbalstu tiks īstenoti 11 nevaldības organizāciju (NVO) projekti konkursa “Pasākumi un aktivitātes Latvijas un Ukrainas ģimenēm ar bērniem” ietvaros. Nometnes, pārgājieni un ekskursijas, radošās darbnīcas, diskusijas, latviešu valodas un kultūras apguves klubi, kā arī citas aktivitātes norisināsies Rīgā, Liepājā, Ventspilī, Valmierā, Preiļos, Ogrē, Ēdolē un Ziemeļlatgalē.

Konkursa ietvaros ir atlasīti projekti, kuros paredzētie pasākumi ir vērsti uz sabiedrības saliedētības veicināšanu, stiprinot Ukrainas ģimeņu piederību Latvijas sabiedrībai, veicinot latviešu valodas un kultūras apguvi.

Par piešķirto 114 067 EUR finansējumu tiks īstenoti dažādi pasākumi un aktivitātes, t.sk. attiecību veidošanas mācības vecākiem, Tēva dienas gājiens un festivāls, Māmiņu Kluba Festivāls Latvijas un Ukrainas ģimenēm, kā arī ģimeņu sadraudzības vakari Rīgā. Ventspilī notiks dienas nometnes un Ukrainas kultūras dienas, toties Ziemeļlatgalē  – latviešu valodas un kultūras pēcpusdienas, izglītojošās ekskursijas, radošās dienas bērniem un jauniešiem, labbūtības pārgājiens jauniešiem un ģimeņu sporta diena, bet Valmierā – dažādas radošās darbnīcas, Ogrē Ukrainas bērnu un jauniešu mūzikas koncerti un izstādes. Liepājas Karostā norisināsies radošo pasākumu kopums, kas papildinās pašvaldības piedāvāto aktivitāšu klāstu, savukārt Ēdolē tiks organizēta “Ģimeņu Sadraudzības māja”, kur sešu dienu laikā norisināsies tematisko pasākumu cikls Ukrainas ģimenēm – mākslas, jūras, mūzikas, latviešu kultūras, sporta un zinātnes dienas ar radošām darbnīcām, meistarklasēm, ekskursijām, kā arī aktīvu atpūtu un izklaidi.

Pasākumos piedalīties varēs gan Ukrainas, gan Latvijas ģimenes ar bērniem, nodrošinot, ka ģimenes no Ukrainas tiek iesaistītas pasākumos un aktivitātēs ne mazāk par 30% no visām ģimenēm. 

“Ar dažādu pasākumu palīdzību tiks veicināts neformāls sociālās integrācijas process, kura laikā gan Ukrainas, gan Latvijas ģimenes varēs tuvāk iepazīt viena otru, veidot izpratni par kultūru atšķirībām un uzlabot sociālo mijiedarbību, vienlaikus arī mazinās ģimenēm ar bērniem no Ukrainas psihoemecionālo spriedzi un ļaus adaptēties jaunajai videi. Ceram šādā veidā palīdzēt bērniem pēc iespējas veiksmīgāk uzsākt skolas gaitas septembrī,” skaidro SIF sekretariāta direktore Zaiga Pūce. 

Pieteikumus vērtēja komisija, kuras sastāvā ir pa vienam pārstāvim no Kultūras ministrijas, Izglītības un zinātnes ministrijas, Vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrijas, Valsts kancelejas un divi NVO pārstāvji – eksperti, kas atlasīti SIF izsludinātajā projektu vērtēšanas ekspertu atlases konkursā. Komisijas sastāvā arī ir SIF pārstāvis, kurš vadīja vērtēšanas komisijas darbu, bet atbilstības un kvalitātes kritēriju vērtēšanā un balsošanā nepiedalījās.  

Kopējais programmas ietvaros pieejamais finansējums projektu īstenošanai bija 200 000 EUR, savukārt vienam projektam maksimālais finansējums ir 12 500 EUR. Noteiktajā termiņā tika saņemti 14 projektu pieteikumi par pieprasīto programmas finansējuma summu 139 365,14 EUR.

Ar plašāku informāciju  iespējams iepazīties www.sif.gov.lv sadaļā "Projektu konkursi".