Jaunumi

Šodien, 28.maijā, Sabiedrības integrācijas fonda padomes sēdē apstiprināts jaunais padomes sastāvs, kurā nevaldības organizāciju (NVO) sektoru turpmāk pārstāvēs biedrības "Latvijas Samariešu apvienība" direktors Andris Bērziņš, biedrības "Latvijas Jaunatnes padome" prezidente Ilze Bergmane, biedrības "Ar pasaules pieredzi Latvijā" valdes priekšsēdētāja vietnieks Miks Muižarājs un biedrības "Latvijas Raidorganizāciju asociācija" izpilddirektors Andris Ķēniņš. Jaunie padomes locekļi tika izvēlēti atklāta konkursa rezultātā un ievēlēti uz trīs gadiem.

Andris Bērziņš aktīvi līdzdarbojas Latvijas un starptautiskajās pilsoniskās sabiedrības un profesionālajās organizācijās. Pasniedz lekciju kursus augstskolās par NVO, brīvprātīgo darbu, sociālajām sistēmām, sociālo uzņēmējdarbību. 2020.gadā kļuvis par Trīs zvaigžņu ordeņa komandieri. Jau vairāk nekā 28 gadus Andris Bērziņš vada vienu no Latvijas lielākajām NVO – Latvijas Samariešu apvienību, dodot darba iespējas vairāk nekā 800 darbiniekiem, kā arī dažādības ziņā - lielāko sociālo pakalpojumu sniedzēju Latvijā.

Ilze Bergmane šobrīd darbojos četrās dažādās biedrībās - Latvijas Jaunatnes padomē, jauniešu organizācijā "Piedzīvojuma Gars", biedrībā "Free Riga", kā arī biedrībā "Sansusī". Šobrīd aktīvi strādā pie vides pieejamības un brīvprātīga darba jomas sakārtošanu valstī - piedalās gan Saeimas Brīvprātīgā darba likuma grupā, gan arī vada Latvijas Pilsoniskās alianses Brīvprātīgā darba darba grupu. Pārstāv Latvijas Jaunatnes padomi un Latvijas jaunatni Eiropas līmenī, darbojoties Eiropas jaunatnes forumā, UNESCO Latvija komisijā un Izglītību visiem konsultatīvajā padomē.

Miks Muižarājs līdzdarbojies vairākās NVO un iniciatīvās Latvijā un ārpus tās. Pārstāvējis studentu intereses Latvijas Universitātes senātā un bijis ievēlēts "International House New York" valdē. Dibinājis Saldus Aizsardzības biedrību, kura strādā ar vides aizsardzības jautājumiem. Līdzdarbojies Diasporas likuma un Rīcības plāna darbam ar diasporu 2021. – 2023. gadam izstrādē, strādājis Diasporas konsultatīvājā padomē kā priekšsēdētāja vietnieks kopš padomes izveidošanas brīža. Šobrīd strādā Pasaules Bankas Sociālās ilgtspējas un iekļaušanas globālajā departamentā, kas koncentrējas uz iekļaujošu attīstības projektu finansēšanu.

Andris Ķēniņš iepriekš strādājis Latvijas Valsts televīzijā kā Juridiskās daļas vadītājs un valdes loceklis, piecus gadus bijis Nacionālās elektronisko plašsaziņas līdzekļu padomes sekretariāta vadītājs, toties šobrīd ir biedrības "Latvijas Raidorganizāciju asociācija" izpilddirektors un biedrības "Par legālu saturu" valdes loceklis. Profesionālā darba pieredze un izaugsme pamatā ir saistīta ar mediju vidi, tās regulāciju, darbības nodrošināšanu un kopējās informatīvās telpas uzlabošanu.

"Priecājamies, ka padomes sastāvā būs pārstāvētas dažādas jomas, tai skaitā arī tādas, kuras fonda darbībā ieņem lielu lomu, bet līdz šim nebija pārstāvētas. Tāpat arī prieks, ka organizācijas pieteicās un bija arī konkurence uz padomes locekļu vietām. Kopā ar jauno padomes sastāvu turpināsim darbu jau pie iesāktās Sabiedrības integrācijas fonda procesu efektivizācijas, lai kļūtu par modernu un atvērtu valsts pārvaldes iestādi ikvienam Latvijas iedzīvotājam," atzīmē Sabiedrības integrācijas fonda sekretariāta direktore Zaiga Pūce.

Konkursā iesniegtos pieteikumus vērtēja ar fonda padomes lēmumu apstiprināta komisija, kuras sastāvā bija Kultūras ministrijas Sabiedrības integrācijas departamenta Sabiedrības integrācijas un pilsoniskās sabiedrības attīstības nodaļas vadītāja Anita Kleinberga, Valsts kancelejas Valsts pārvaldes politikas departamenta konsultante sabiedrības līdzdalības jautājumos Zane Legzdiņa-Joja un Nevalstisko organizāciju un Ministru kabineta sadarbības memoranda īstenošanas padomes pārstāvis un biedrības "Alianse Pārnozariskai Ilgtspējīgai attīstībai" prezidents Āris Ādlers.

Sabiedrības integrācijas fonda padomes sastāvā ir izglītības un zinātnes ministrs, kultūras ministrs, labklājības ministrs, vides aizsardzības un reģionālās attīstības ministrs, tieslietu ministrs, Ministru prezidenta pārstāvis un četri nevaldības organizāciju pārstāvji. Fonda sekretariāts nodrošina padomes darbu, kā arī visu projektu konkursu izsludināšanu, sabiedrības informēšanu par tiem, projektu iesniegumu pieņemšanu, izvērtēšanu, līgumu slēgšanu ar projektu īstenotājiem, kā arī projektu uzraudzību un kontroli.