Jaunumi

attels

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu

"Ģimeņu atbalsta programmu publicitātes kampaņa un Godināšanas ceremonija 2020"

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Ģimeņu atbalsta programmu publicitātes kampaņa un Godināšanas ceremonija 2020". Iepirkuma mērķis ir izvēlēties pakalpojuma sniedzēju ģimeņu atbalsta programmu – "Ģimenei draudzīga pašvaldība", "Ģimenei draudzīga darbavieta" un "Latvijas Goda ģimeņu apliecība "3+ Ģimenes karte"" ietvaros plānotās sabiedrības informēšanas pasākumu sagatavošanai un īstenošanai.

Iepirkuma ietvaros plānots nodrošināt:

1. informatīvo kampaņu par programmas "Ģimenei draudzīga pašvaldība" konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020" norisi, programmas publicitāti, t.sk. sasniedzot 50 000 iedzīvotāju balsu skaitu tīmekļvietnē www.vietagimenei.lv par ģimenei draudzīgu pašvaldību;

2. programmas "Ģimenei draudzīga darbavieta" publicitāti – sabiedrības informēšanu par ģimenei draudzīgiem darba devējiem, kā arī jaunu darba devēju piesaiste programmai;

3. programmas "Latvijas Goda ģimenes apliecība "3+ Ģimenes karte"" publicitāti – sabiedrības informēšanas pasākumus, kas veicina valsts atbalsta programmas atpazīstamību un atbalsta sniegšanu daudzbērnu ģimenēm;

4. ģimeņu atbalsta programmu dalībnieku Godināšanas ceremonijas organizēšana.

Iepirkuma piedāvājumus iesniedz izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 21. jūlijs plkst.10.00.

Kontaktinformācija:
Ilze Vārpiņa
Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas vadītāja
Tālr. +371 22811015
e-pasts:ilze.varpina@sif.gov.lv