Jaunumi

attels

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu

"Konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020" 1. kārtas kritēriju svara algoritma izstrāde"

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība 2020" 1. kārtas kritēriju svara algoritma izstrāde". Tā ietvaros tiks izvērtēts Latvijas pašvaldību sniegtais atbalsta pakalpojumu klāsts, veikts pakalpojumu monitorings un iegūta objektīva situācijas analīze, kā arī nākotnes vīzija, kas ļaus izvērtēt konkursa "Ģimenei draudzīgākā pašvaldība" nolikumā iekļaujamās prasības. Pakalpojuma sniedzējs izstrādās konkursa vērtēšanas algoritmu.

Iepirkuma piedāvājumus iesniedz izmantojot Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmu.

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 10. jūlijs plkst.12.00.

Kontaktinformācija:
Indra Vilka-Meļņičenko
Ģimeņu atbalsta programmu nodaļas
programmu koordinatore
Tālr. +371 22493778
e-pasts:indra.vilka-melnicenko@sif.gov.lv