Jaunumi

attels

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu

"Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām"

Sabiedrības integrācijas fonds ir izsludinājis iepirkumu "Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumu nodrošināšana sociālās atstumtības un diskriminācijas riskam pakļautām personu grupām" projekta "Dažādības veicināšana" ietvaros.

Iepirkuma nolūks ir izvēlēties pakalpojuma sniedzēju/-us, kas nodrošinās motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumus (sociālo darbinieku, psihologu, juristu un citus profesionāļus, individuālās un grupu konsultācijas, atbalsta grupas) cilvēkiem, kas saskārušies ar šķēršļiem iesaistīties nodarbinātībā vai izglītībā sava dzimuma, tautības, invaliditātes vai vecuma dēļ, tādejādi veicinot viņu integrāciju sabiedrībā, iekļaušanos sociālajā dzīvē, veidojot izpratni savu tiesību aizstāvībā, palīdzot iesaistīties izglītībā/ apmācībā, kvalifikācijas ieguvē vai nodarbinātībā, tostarp pašnodarbinātībā.

Ar iepirkuma dokumentāciju varat iepazīties:
https://www.eis.gov.lv/EKEIS/Supplier/Procurement/42400

Iepirkuma piedāvājumu iesniegšanas termiņš: 2020. gada 14. augusts plkst.12.30 Elektronisko iepirkumu sistēmas e-konkursu apakšsistēmā.
Aicinām pieteikties!

Motivācijas paaugstināšanas un atbalsta pakalpojumi tiek sniegti Sabiedrības integrācijas fonda īstenotā Eiropas Sociālā fonda projekta "Dažādības veicināšana" (Nr. 9.1.4.4./16/I/001) ietvaros. Finansējums 85% apmērā piešķirts no Eiropas Sociālā fonda un 15% finansē Latvijas valsts.

Papildu informācija:
Kristīne Kļukoviča
Sabiedrības integrācijas fonds
Motivācijas programmas koordinatore
Tālr. 22811017
e-pasts:kristine.klukovica@sif.gov.lv